Կապ
Ամբողջական անվանումը ռուսերեն լեզվով: Закрытое акционерное общество,,Южно-Кавказская железная дорога''
Հապավումը ռուսերեն լեզվով              ЗАО ,,ЮКЖД''
Անվանումը հայերեն լեզվով

"ՀԿԵ" ՓԲԸ

Անոանումը անգլերեն լեզվով Close Joint Stock Company ''South Caucasus Railway ''/CJSCo ''SCR''/
Իրավաբանական հասցե                ՀՀ, ք. Երևան Տիգրան Մեծի պ.50
Փոստային հասցե                                   ՀՀ, ք. Երևան Տիգրան Մեծի պ.50
Էլ. հասցե           mail@railway.am
«Երևան» կայարանի տոմսարկղ` (+374 60) 46 32 84
«Երևան» կայարանի սերվիս-կենտրոն` (+374 60) 46 32 83
Գլխավոր տնօրենի օգնական (+37460) 463-214
Գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալի օգնական (+37460) 463-296
Շարժակազմի տնօրինություն (+37460) 463-147
Ենթակառուցվածքի տնօրինություն (+37460) 463-233
Էլեկտրաֆիկացիայի և էներգամատակարարման ձեռնարկություն (+37460) 463-170
Ավտոմատիկայի, տելեմեխանիկայի և կապի ձեռնարկություն (+37460) 463-222
Փոխադրումների տնօրինություն (+37460) 463-240
Ուղևորափոխադրումների տնօրինություն (+37460) 463-432
Նյութատեխնոլոգիական ապահովման տնօրինություն (+37460) 463-129
Վերականգնողական և հակահրդեհային գնացքներ (+37460) 463-181
Անվտանգության ծառայություն (+37460) 463-128
Ֆիրմային տրանսպորտային սպասարկման ճանապարհային կենտրոն (+37460) 463-275
Տեղեկատվական-հաշվողական կենտրոն (+37410) 573-825
Գործերի կառավարման ծառայություն (+37460) 463-105
Անձնակազմի կառավարման և սոցիալական զարգացման ծառայություն (+37460) 463-131
Գնացքների երթևեկության անվտանգության գծով գլխավոր վերահսկիչի ապարատ (+37460) 463-104
Ներդրումային ծառայություն (+37460) 463-223
Իրավաբանական ծառայություն (+37460) 463-202
Հաշվապահական և հարկային հաշվառման ծառայություն (+37460) 463-107
Տեխնիկական քաղաքականության ծառայություն (+37460) 463-126
Ֆինանսատնտեսական ծառայություն (+37460) 463-161
Միջազգային կապերի և վարչական մարմինների հետ փոխգործակցության բաժին          (+37460) 463-173
Գույքի բաժին (+37460) 463-291
Գնացքների երթևեկության անվտանգության գծով գլխավոր վերահսկիչի ապարատ (+37460) 463-104
«Դիագնոստիկա» ճանապարհային կենտրոն (+37460) 463-197

www.mapsembed.com

 

ЗАО "ЮКЖД" 2017 г.