Արխիվ
Ծանուցում.28.10.2019| Էլեկտրոնային աճուրդ № АР-3/19 անվազույգերի մատակարարման պայմանագրեր կնքելու համար /տեղեկատվությունը հասանելի է ռուսերեն/
Ծանուցում.26.09.2019| Տաշեղի բրիկետավորման համար մամլիչ սարքի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/036
Ծանուցում.26.09.2019| Մետաղի հաստության ուլտրաձայնային չափիչ սարքի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/035
Ծանուցում.26.09.2019| Պնևմատիկ պտուտակահանի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/034
Ծանուցում.25.09.2019| Կրակմարիչների, ԱՊՄ և փրփրող նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/033
Ծանուցում.17.09.2019| Կրակակայուն պաշտպանիչ շերտով կիսակտավե պարուսինի, պատրույգային մանրվածքաթելի և փաթեթավորման կտորեղենի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/029
Ծանուցում.16.09.2019| ВЛ-10 էլեկտրաքարշերի ТЛ-2К1 քարշային էլեկտրաշարժիչների կապիտալ վերանորոգում իրականացնելու համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/025
Ծանուցում.09.09.2019| Մետաղի և մետիզային արտադրանքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցման ժամկետը երկարացման մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/024
Ծանուցում.02.09.2019| Գյումրու լոկոմոտիվային դեպոյի շենքի վերանորոգման համար առաջարկների հարցման ժամկետը երկարացման մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/024
Ծանուցում.30.08.2019| Շինանյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցման ժամկետը երկարացման մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/025
Ծանուցում.30.08.2019| Մետաղի և մետիզային արտադրանքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցման ժամկետը երկարացման մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/024
Ծանուցում.28.08.2019| Կիսավագոնների դիտահորների կափարիչների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/028
Ծանուցում.26.08.2019| Տպագրական արտադրանքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/050
Ծանուցում.26.08.2019| Շինանյութերի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/025
Ծանուցում.22.08.2019| ՄԱԲ-2 V տիպի ուղևորատար վագոնների կոմպրեսորների և դրանց պահեստամասերի մատակարարման համար առաջարկների հարցման ժամկետը երկարացման մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/021
Ծանուցում.14.08.2019| Կրակմարիչների, ԱՊՄ և փրփրող նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/049
Ծանուցում.13.08.2019| ՄԱԲ-2 V տիպի ուղևորատար վագոնների կոմպրեսորների և դրանց պահեստամասերի մատակարարման համար առաջարկների հարցման ժամկետը երկարացման մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/021
Ծանուցում.12.08.2019| Հաշվիչ տեխնիկայի կոմպլեկտային և ծախսային նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթի արդյունքների մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/044
Ծանուցում.12.08.2019| Տպիչ տեխնիկայի կոմպլեկտային և պահեստային մասերի, ծախսային նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթի արդյունքների մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/043
Ծանուցում.12.08.2019| «Մայքրոսոֆթ օֆիս» և «Կասպերսկու հակավիրուս» ծրագրային ապահովման լիցենզիայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթի արդյունքների մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/042
Ծանուցում.12.08.2019| HP 3PAR երաշխիքի երկարացման և տեխսպասարկման լիցենզիայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթի արդյունքների մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/041
Ծանուցում.12.08.2019| 6ՍՏ-190 մարտկոցների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթի արդյունքների մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/038
Ծանուցում.09.08.2019| շինանյութեր գնելու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/022
Ծանուցում.07.08.2019| Նախկին վագոնային դեպոյի շենքի տանիքի (տերմինալային համալիրի մաս) վերանորոգման համար նյութեր գնելու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/021
Ծանուցում.06.08.2019| Կասեցուցիչ ձողերի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/020
Ծանուցում.01.08.2019| ՄԱԲ-2 V տիպի ուղևորատար վագոնների կոմպրեսորների և դրանց պահեստամասերի մատակարարման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/021
Ծանուցում.29.07.2019| ՎՊՌ-02 և ՎՊՌՍ-03 մեքենաների բլոկերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/020
Ծանուցում.29.07.2019| Ավտոմեքենաների անվադողերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/019
Ծանուցում.26.07.2019| Օդափոխիչների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/019
Ծանուցում.25.07.2019| Տաշեղի բրիկետավորման համար մամլիչ սարքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/048
Ծանուցում.25.07.2019| Պնևմատիկ պտուտակահանի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/047
Ծանուցում.25.07.2019| Մետաղի հաստության ուլտրաձայնային չափիչ սարքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/046
Ծանուցում.22.07.2019| Գյումրու կայարանի շենքի ներքին ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգման համար նյութերի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/018
Ծանուցում.22.07.2019| Ֆիոլետովո գյուղի դպրոցի վերանորոգման համար նախատեսված նյութերի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/017
Ծանուցում.22.07.2019| Սանահին կայարանի №3 մանկապարտեզի տանիքի վերանորոգման համար նախատեսված նյութերի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/016
Ծանուցում.17.07.2019| Ղալթախչի ԷԿ կետի շենքի վերակառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն կատարելու համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/018 ավարտված է
Ծանուցում.17.07.2019| ՎԼ-10 էլեկտրաքարշերի ՏԼ-2Կ1 տիպի էլեկտրաշարժիչների կապիտալ վերանորոգման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/017
Ծանուցում.10.07.2019| «ՀԿԵ» ՓԲԸ բեռնամբարձիչ սարքերի տեխնիկական անվտանգության տեխնիկական փորձաքննություն անցկացնելու համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասիրն № ՀԿԵ-ԱՀ 019/016 ավարտված է
Ծանուցում.19.06.2019| «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ում շրջակա միջավայրի պաշտպանության վերաբերյալ նորմատիվ փաստաթղթերի փաթեթի մշակման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/039
Ծանուցում.19.06.2019| 6ՍՏ-190 մարտկոցների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/038 ավարտված է
Ծանուցում.18.06.2019| ՎՊՌ-02 և ՎՊՌՍ-03 մեքենաների բլոկերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/037
Ծանուցում.14.06.2019| «ՀԿԵ» ՓԲԸ բեռնամբարձիչ սարքերի տեխնիկական անվտանգության տեխնիկական փորձաքննություն անցկացնելու համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասիրն № ՀԿԵ-ԱՀ 019/015 ավարտված է
Ծանուցում.31.05.2019| Ղալթախչի ԷԿ կետի շենքի վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/036 ավարտված է
Ծանուցում.27.05.2019| Անվադողերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/035 ավարտված է
Ծանուցում.27.05.2019| Հեղուկացված ածխաջրածնային գազի (պրոպան-բուտան տեխնիկական) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/014 ավարտված է
Ծանուցում.15.05.2019| ՍՊՌ – 02 տիպի գծային լուբրիկատորների սպասարկման ծառայություններ կատարելու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/011 ավարտված է
Ծանուցում.15.05.2019| «ՀԿԵ» ՓԲԸ երկաթուղային գծերի կապիտալ վերանորոգման համար նախագծահաշվարկային փաստաթղթերի մշակման ծառայություն մատուցելու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/010 ավարտված է
Ծանուցում.14.05.2019| Երևան-Գյումրի-Երևան և Գյումրի-Երևան-Գյումրի երթուղիներում գործող, բիոզուգարաններով հագեցած ԷՊ2Դ նոր էլեկտրագնացքների մաքրման աշխատանքներ կատարելու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/009 ավարտված է
Ծանուցում.23.04.2019| Բեռնատար ունիվերսալ կիսավագոնների մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/006 ավարտված է
Ծանուցում.10.04.2019| Երևան-Գյումրի-Երևան և Գյումրի-Երևան-Գյումրի երթուղիներում գործող, բիոզուգարաններով հագեցած ԷՊ2Դ նոր էլեկտրագնացքների մաքրման աշխատանքներ կատարելու համար առա(արկների հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/009 ավարտված է
Ծանուցում.01.04.2019| Լաքաներկային նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/005
Ծանուցում.21.03.2019| «ՀԿԵ» ՓԲԸ երկաթուղային գծերի կապիտալ վերանորոգման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայություններ մատուցելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/028 ավարտված է
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.15.03.2019| Երկաթուղային պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթի ժամկետը երկարացման մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/015
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.15.03.2019| Յուղերի և հովացման հեղուկի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթի ժամկետը երկարացման մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/014
Ծանուցում.14.03.2019| Հեղուկացված ածխաջրածնային գազի (պրոպան-բուտան տեխնիկական) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/002 ավարտված է
Ծանուցում.14.03.2019| Բալոններով տեխնիկական գազանման թթվածնի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/001 ավարտված է
Ծանուցում.14.03.2019| «ՀԿԵ» ՓԲԸ ավտոմեքենաների ապահովագրության ծառայություններ մատուցելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/025 ավարտված է
Ծանուցում.06.03.2019| Գույքի ապահովագրության ծառայություններ մատուցելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/024 ավարտված է
Ծանուցում.06.03.2019| Փոխադրողի և երկաթուղային տրանսպորտի տիրապետողի քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ծառայություններ մատուցելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/023 ավարտված է
Ծանուցում.06.03.2019| Միջազգային հաղորդակցության գնացքներում ուղևորներին դժբախտ պատահարներից ապահովագրության ծառայություններ մատուցելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/022 ավարտված է
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.05.03.2019| Ավտոմեքենաների տեխսպասարկման, տրանսպորտային միջոցների վերանորոգման, էվակուացման, ավտոապրանքների (պահեստամասեր, ավտոքիմիա, աքսեսուարներ) մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի արդյունքների ամփոփման ժամկետները երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/031
Ծանուցում.01.03.2019| Երկաթբետոնե կոճերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարությունում փոփոխություններ կատարելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/008
Ծանուցում.01.03.2019| Երևան-Գյումրի-Երևան և Գյումրի-Երևան-Գյումրի երթուղիներում գործող, բիոզուգարաններով հագեցած ԷՊ2Դ նոր էլեկտրագնացքների մաքրման աշխատանքներ կատարելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/021
Ծանուցում.21.02.2019| СОНК անվազույգերի իրացման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/018
Ծանուցում.19.02.2019| Առաջին բուժօգնության ունիվերսալ արկղիկների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/017
Ծանուցում.19.02.2019| Մետաղական և մետիզային արտադրանքի մատակարարման պայմանագրեր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/016 ավարտված է
Ծանուցում.18.02.2019| Բալոններով գազանման ածխաթթվի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/003 ավարտված է
Ծանուցում.18.02.2019| Բալոններով տեխնիկական գազանման թթվածնի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/002 ավարտված է
Ծանուցում.18.02.2019| Հեղուկացված ածխաջրածնային գազի (պրոպան-բուտան տեխնիկական) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար առաջարկների հարցում նցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/001 ավարտված է
Ծանուցում.18.02.2019| Երկաթուղային պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/015
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.15.02.2019| Բազալտե խճաքարի /ֆրակցիա 25-60 մմ/ մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 019/001
Ծանուցում.14.02.2019| Յուղերի և հովացման հեղուկւ մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/014
Ծանուցում.14.02.2019| Հերբիցիդի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/013
Ծանուցում.13.02.2019| Ունիվերսալ բեռնատար կիսավագոնների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/012
Ծանուցում.13.02.2019| Փայտե կոճերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/011
Ծանուցում.13.02.2019| Փայտե փոխադրող կոճերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/010
Ծանուցում.12.02.2019| Լոկոմոտիվների համար կվարցային ավազի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/009 ավարտված է
Ծանուցում.12.02.2019| Երկաթբետոնե կոճերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/008 ավարտված է
Ծանուցում.08.02.2019| Լաքաներկային նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/007 ավարտված է
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.24.01.2019| Հատուկ կոշիկների մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի ժամկետը երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 019/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.24.01.2019| Հատուկ հագուստի մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի ժամկետը երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 019/003
Ծանուցում.23.01.2019| Դիզելային վառելիքի և բենզինի ու դիզելային վառելիքի կտրոնների մատակարարման պայմանագրեր կնքելու իրավունք տրամադրելու համար անցկացվող բաց մրցույթին մասնակցության հայտերի ընդունման ժամկետը փոփոխելու մասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ԲՄ 019/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.17.01.2019| Բազալտե խճաքարի /ֆրակցիա 25-60 մմ/ մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 019/001 ավարտված է
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.17.01.2019| Ավտոմեքենաների տեխսպասարկման, տրանսպորտային միջոցների վերանորոգման, էվակուացման, ավտոապրանքների (պահեստամասեր, ավտոքիմիա, աքսեսուարներ) մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/031
Ծանուցում.14.01.2019| Տնտեսական ապրանքների մատակարարման պայմանագրերի կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/006 ավարտված է
Ծանուցում.14.01.2019| «ՀԿԵ» ՓԲԸ կարիքների համար գրենական պիտույքների մատակարարման պայմանագրերի կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/005 ավարտված է
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.28.12.2018| Ավտոմեքենաների տեխսպասարկման, տրանսպորտային միջոցների վերանորոգման, էվակուացման, ավտոապրանքների (պահեստամասեր, ավտոքիմիա, աքսեսուարներ) մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/031
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.24.12.2018| Բազալտե խճաքարի /ֆրակցիա 25-60 մմ/ մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 019/001 ավարտված է
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.12.12.2018| Մոնիտորների և անխափան սնուցման սարքերի (UPS 650 ВА) մատակարարման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/015
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.04.12.2018| Տաշեղի բրիկետավորման մամլիչ գնելու համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/013
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.04.12.2018| Ածխագրածինային հեղուկացված վառելիքային գազի (պրոպան-բուտան) բալոններում մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/033
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.04.12.2018| Թթվածնի գազի բալոններում մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/032
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.03.12.2018| Ավտոմեքենաների տեխսպասարկման, տրանսպորտային միջոցների վերանորոգման, էվակուացման, ավտոապրանքների (պահեստամասեր, ավտոքիմիա, աքսեսուարներ) մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/031
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.27.11.2018| Սանահինի ՎՀԳ-ի ԿՍԿ 960 երկաթուղային կռունկի վերանորոգում կատարելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/030
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.27.11.2018| Վիտյազ վագոնաշինական մեքենայի վերանորոգում կատարելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/029
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.15.11.2018| Երևանի կայարանի տանիքի ջեռուցման համակարգի կազմակերպման համար անհրաժեշտ նյութերի մատակարարման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/012
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.15.11.2018| ՏՈՒՄ-Տ 30/13/250 միացնող ջերմակծկող թևերի մատակարարման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.14.11.2018| AVR SG80-8TA տիպի ավտոմատ լարման կարգավորիչների մատակարարման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/010
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.14.11.2018| ՖԼ-98 էլեկտրամեկուսիչ տոգորիչ լաքի մատակարարման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/009
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.14.11.2018| EPSON C13T12814011 շիթային տպիչի քարթրիջի մատակարարման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.14.11.2018| Բ տիպի նավթային քսիլոլի մատակարարման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/007
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.31.10.2018| 6СТ – 190 մարտկոցների մատակարարման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/006
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.25.10.2018| ՎՊՌ-02 բլոկերի վերանորոգում իրականացնելու համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/005
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.09.10.2018| Canon image Runner Advance 4535i բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարքի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/027
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ էլեկտրագնացքների և ուղևորատար վագոնների հանդերձման և մաքրման աշխատանքներ կատարելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/026
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՎՊՌ-02 բլոկերի վերանորոգման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/025
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Երևան, Վանաձոր, Սանահին և Ալավերդի կայարաններում շենքերի, շինությունների և շարժակազմի պահպանությունն ապահովելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/024
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. անկողնային պարագաների մատակարարման համար գների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Այրում կայարանի ստատիկ էլեկտրական կշեռքի արդիականացման և տարածքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծահաշվարկային փաստաթղթերի մշակման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/023
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Ղալթախչի կայարանի ԷԿ պոստի շենքի վերակառուցման նախագծահաշվարկային փաստաթղթերի մշակման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/023
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վառելիքի մատակարարման բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/020
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ավտոմատացված ազդանշանային համակարգով 4 չպահպանվող գծանցների արդիականացման նախագծային աշխատանքների իրականացման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/019
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. 3PAR 7200 տվյալների պահպանման գործող համակարգի 1 տարով ուղեկցության, երաշխավորման և աջակցության երկարացման հավաստագրի մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի ժամկետը երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/016
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. CISCO ISR 4331 երթուղիչ մատակարելու համար հայտարարված բաց մրցույթի ժամկետը երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/017
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. HPE DL360 Gen10 սերվերի մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի ժամկետը երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/013
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Բիոզուգարաններով հագեցած Երևան-Գյումրի-Երևան երթուղու ԷՊ2Դ էլեկտրագնացքի մարքրման ծառայություններ մատակարարելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/018
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Սանիտարահիգիենիկ փաթեթների մատակարարման համար գների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. CISCO ISR 4331 երթուղիչ մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/017
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. 3PAR 7200 տվյալների պահպանման գործող համակարգի 1 տարով ուղեկցության, երաշխավորման և աջակցության երկարացման հավաստագրի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/016
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Liebert APS Battery Module, 1 String - CSB HRL 1234W FR մարտկոցային մոդուլի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/015
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Կապարե մարտկոցների մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/014
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. HPE DL360 Gen10 սերվերի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/013
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ռելսերի և ուղեփոխիչների մակահալում իրականացնելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/012
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ուղեկցորդների պահեստի շենքի շինարարական կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի գնահատման համար գների հարցման ժամկետը երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Տպիչների տոներների, պահեստամասերի և թանաքների մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Համակարգչային տեխնիկայի պահեստամասերի և բաղադրիչ մասերի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/010
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ավտոտրանսպորտային միջոցների անվադողերի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/009
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Շինանյութերի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Տոպրակներով թեյի և լուծվող սուրճի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/007
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Տուփերով մարմելադի (190 գ.) մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/006
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Տնտեսական նյութերի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/005
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Գրենական պարագաների մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Տպագրական ծառայությունների մատուցման և տպագիր արտադրանքի արտադրության համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Յուղի և յուղման նյութերի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Բազալտե խճաքարի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ուղեկցորդների պահեստի շենքի շինարարական կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի գնահատման համար գների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գյումրիի լոկոմոտիվային դեպոյում տեսահսկման համակարգի տեղադրման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/015
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՏԴՆ-16000 կՎտ ուժային տրանսֆորմատորի վերանորոգման և փոխադրման ու քարշային տրանսֆորմատորների ռետինե միջադիրների փոխման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 017/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Երևան» կայարանի մասնաշենքի տանիքի մասնակի վերանորոգման և ջեռուցման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/013
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Օդափոխիչների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Շինանյութի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Շինանյութի մատակարարման համար գնանշման հարցման ժամկետի երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Շինանյութի մատակարարման համար գնանշման հարցման ժամկետի երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Շինանյութի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Համակարգչային տեխնիկայի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/010
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Տեղեկատվության կրկնօրինակման համար ժապավենային կրիչների և վիզուալացման կլասթերի օպերատիվ հիշողության մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/009
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Կոմպյուտերային տեխնիկայի աշխատանքի անվտանգության ապահովման լիցենզավորված միջոցների մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. VMware 6 սերվերների վիզուալիզացման համակարգի աջակցության մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/007
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. 3PAR 7200 տվյալների պահպանման համակարգի տեխնիկական աջակցության մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/006
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Լիցեզավորված ծրագրերի և սերտիֆիկատների մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/005
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Յուղման նյութերի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Համակարգչային տեխնիկայի պահեստամասերի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Քարթրիջների և տպող սարքերի պահեստամասերի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Բատայսկ-Երևան և Միտիշի-Երևան երթուղիներով «ՀԿԵ» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքանյութական արժեքների փոխադրման ժամանակ տրանսպորտալոգիստիկ ծառայություններ մատուցելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 017/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. С-7 տեսակի պողպատե ճոպանի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 017/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Բալոններով գազանման թթվածնի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վրաստանի տարածքում «ՀԿԵ» ՓԲԸ բեռների փոխադրման ժամանակ տրանսպորտային-էքսպեդիտորական ծառայութնուններ տրամադրելու համար անցկացվող բաց մրցույթի ժամկետն երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 016/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Շորժա-Վարդենիս վազուրդու հատվածում երկաթուղային գծերի կապիտալ վերանորոգման նախագծահաշվարկային փաստաթղթեր մշակելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 016/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վրաստանի տարածքում «ՀԿԵ» ՓԲԸ բեռների փոխադրման ժամանակ տրանսպորտային-էքկպեդիտորական ծառայութնուններ տրամադրելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 016/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գյումրի կայարանի կառամատույցի վթարային հատվածների ՇՄԱ անցկացման համար գնանշման հարցման ժամկետը երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/009
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գյումրի կայարանի կառամատույցի վթարային հատվածների ՇՄԱ անցկացման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/009
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «ՀԿԵ» ՓԲԸ լոկալ-հաշվողական ցանցի համար նախատեսված ցանցային սարքավորումների և նյութերի մատակարարման գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ապարատային համակարգերի ուղեկցման, թարմացման և աջակցության համար լիցենզավորված ծրագրային ապրանքների մատակարարման գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/007
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Բազմաֆունկցիոնալ տպող և համակարգչային տեխնիկայի մատակարարման գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/005
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. կոշտ դիսկերի և պրոցեսորային հովհարների մատակարարման գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/006
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ցանցային սարքավորումներ մատակարարելու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ապարատային համակարգերի ուղեկցման, թարմացման և աջակցության համար նախատեսված լիցենզավորված ծրագրային ապրանքների մատակարարման գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Շինանյութ մատակարարելու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Հատուկ կոշիկ մատակարարելու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/001
ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ. Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար բաց մրցույթի ժամկետները հստակեցնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 015/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Բալոններով թթվածնային գազի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/012
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Պրոպան գազի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար բաց մրցույթ հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 015/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Սերվերային և ցանցային սարքավորումների մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/010
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Հակահրդեհային և ազդանշանային համակարգի տեղադրման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Հատուկ կոշիկ մատակարարելու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/009
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ջերմաքարշերի և ավտոմոտրիսի իրացման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/007
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Շենքերի, տարածքների և արտաքին տարածությունների մաքրման համար հայտարարված գնանշման հարցման արյունքների մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ 015/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Քարթրիջների լիցքավորման և վերականգնման համակարգի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/006
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Կահույքի պատրաստման համար նախատեսված նյութերի ատակարարման գնանշման հարցման ժամկետն երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ուղևորատար վագոնների օդափոխման համակարգերի սպասարկման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ 015/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Շինանյութի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/005
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Կահույքի պատրաստման համար նախատեսված նյութերի մատակարարման գնանշման հարցում անցկացնելու մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Շենքերի, տարածքների և արտաքին տարածությունների մաքրման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ 015/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Լիցենզավորված ծրագրերի մատակարարման համար հայտարարված գնանշման հարցման ժամկետն երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Սերվերային և ցանցային սարքավորումների մատակարարման համար բաց մրցույթ հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 015/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Բազալտե խճաքարի մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետների փոփոխման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 015/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Լիցենզավորված ծրագրերի մատակարարման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար գնանշման հարցման ժամկետը երկարաձգելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ 015/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Մետաղապլաստե դռների և պատուհանների մատակարարման համար գնանշման հարցման ժամկետը երկարաձգելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Բազալտե խճաքարի մատակարարման համար բաց միցույթ հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ 015/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Մետաղապլաստե դռների և պատուհանների մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Շինանյութի մատակարարման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 014/006
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օֆիսային տեխնիկայի նորոգման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ014/005
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ցեմենտի մատակարարման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին
Ծածկագիրը՝ՀԿԵ-ԳՀ014/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Շինարարական ավազի մատակարարման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 014/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ բազալտե խճաքարի (ֆրակցիա՝ 25-60 մմ) մատակարարման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ-013/016
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ մարտկոցների մատակարարման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին
ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ-013/015
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ մետաղագլոցի և մետիզների մատակարարման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին ծ ածկագիրը՝ԿՀԵ-ԳՀ 013/012
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ փշատերև ծառատեսակների կողահատ տախտակների մատակարարման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ԿՀԵ-ԳՀ 013/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ հատուկ ինքնագնաց շարժակազմի համար պահեստամասերի մատակարարման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ԿՀԵ-ԳՀ 013/010
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԼ-10-ի համար ածխային խոզանակների մատակարարման համար գնաշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 013/009
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԼ-10-ի համար պահեստամասերի մատակարարման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ԿՀԵ-ԳՀ 013/008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ սերվերային սարքավորումների մատակարարման համարգնանշմանհարցմանանցկացմանմասին Ծածկագիրը՝ԿՀԵ-ԳՀ 013/007
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հաղորդակցման ցանցի համար նյութերի մատակարարման համար գնանշմանհարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ԿՀԵ-ԳՀ 013/006
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ հեռահաղորդակցության ցանցի շինարարության նյութերի և սարքավորումների մատակարարման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիր՝ ՀԿԵ-ԳՀ 012/027
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ոչ ստանդարտ լոկոմոտիվային սարքավորումների մատակարարման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 012/026
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Սանահինի մեխանիզացված ուղեմասի հագեցման համար տեխնոլոգիական սարքավորումների մատակարարման համար միջազգային գնանշման հարցման անցկացման մասին
Ծածկագիրը՝ ԿՀԵ-ԳՀ 012/025
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Լիցենզիոն ծրագրերի գնման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012-024
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Յուղման նյութերի մատակարարման համար միջազգային բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՄԲՄ-012/010
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ռետինե միջադիրների մատակարարման համար միջազգային գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012-023
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հելիումային մարտկոցների մատակարարման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012-022
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Սանահինի մեխանիզացված ուղեմասի հագեցման համար տեխնոլոգիական սարքավորումների մատակարարման միջազգային բաց մրցույթի մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՄԲՄ-012/09
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ " ՀԿԵ" ՓԲԸ բեռնատար վագոնների վարձակալության հանձնման համար միջազգային բաց մրցույթի երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՎՎ-ԲՄ-001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Լոկոմոտիվային տնտեսության տեխնոլոգիական սարքավորումների մատակարարման համար միջազգային գնանշման հարցման ժամկետն երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/021
Հայտարարություն Լոկոմոտիվային արգելակների մատակարարման համար միջազգային բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՄԲՄ-012/08
Հայտարարություն «ՀԿԵ» ՓԲԸ բեռնատար վագոնների վարձակալության հանձնման համար միջազգային բաց մրցույթի մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՎՎ-ԲՄ-001
Հայտարարություն «ՀԿԵ» ՓԲԸ բեռնատար վագոնների վարձակալության հանձնման համար միջազգային բաց մրցույթի մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՎՎ-ԲՄ-001
Հայտարարություն կամրջային կոճղերի ամրացման համար հեղույսերի (բոլտ), պտուտակամերների (գայկա) և տափօղակների (շայբա) ձեռք բերելու համար գնանշման հարցում անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/020
Հայտարարություն Հատուկ հագուստի մատակարարողի ընտրության համար հայտարարված գնանշման հարցման ժամկետների երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ-012/02
Հայտարարություն կոմուտացիոն սարքավորումների ձեռք բերման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/019
Հայտարարություն էլեկտրոնային կախովի կշեռքների ձեռք բերման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/018
Հայտարարություն ճոպանների ձեռք բերման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/017
Հայտարարություն СРФ 70 ռելսային միակցիչների և ДМС դրոսելային կամարների ձեռք բերման համար գնանշման հարցման հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/016 
Հայտարարություն Մետիզային արտադրանքի ձեռք բերման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/015
Հայտարարություն Հատուկ հագուստի մատակարարման համար՝ նախնական որակավորման ընտրական փուլով գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ-012/02
Հայտարարություն Մեկուսացնող միջադիրների ձեռքբերման համար միջազգային գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/014
Հայտարարություն փայտե երկաթուղային կոճղերի ձեռքբերման համար միջազգային գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/013
Հայտարարություն Ավտոնոմ լուսային աշտարակի մատակարարման համար միջազգային բաց մրցույթի մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՄԲՄ-012-07
Հայտարարություն Վագոնային համակարգի սարքավորումների մատակարարման համար միջազգային բաց մրցույթի մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՄԲՄ-012-06
Հայտարարություն Արգելակող հենակների (тормозной башмак) ձեռքբերման համար միջազգային հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-012/011
Հայտարարություն Վագոնային պահեստամասերի մատակարարողների ընտրության համար միջազգային հարցման անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՈԸ-012/01
Հայտարարություն էլեկտրոդների բերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ՄԲՄ-012/05
Հայտարարություն Յուղման քսուքների ձեռքբերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասինԾածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/10
Հայտարարություն 27.02.2012 թ. հայտարարված Հաշվիչ և սերվերային տեխնիկայի ձեռքբերման համար միջազգային գնանշման հարցման ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/03/ չեղյալ հայտարարելու մասին
Հայտարարություն հարցման մասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/06
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Կոնտակտային ցանցի վերանորոգման համար անհրաժեշտ նյութերի մատակարարման միջազգային բաց մրցույթի անցկացման պայմանների փոփոխության մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՄԲՄ-012/02
Հայտարարություն էլեկտրոդների բերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/05
Հայտարարություն Փոխանցող կոճղերի ձեռք բերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/04
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ավտոտրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման նպատակով միջազգային բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՄԲՄ-012/01
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Կոնտակտային ցանցի վերանորոգման համար անհրաժեշտ նյութերի մատակարարման միջազգային բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՄԲՄ-012/02
Հայտարարություն Հաշվիչ և սերվերային տեխնիկայի ձեռք բերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/03
Հայտարարություն Գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/02
Հայտարարություն գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ-012/002
Հայտարարություն գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ-012/001
Հայտարարություն Դիզելային վառելիքի և բենզինի ձեռք բերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/001
Հայտարարություն ՅԱՄԶ 238Բ-1000188 դիզելային շարժիչների ձեռք բերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-011/018
Հայտարարություն արգելակման ծայրկալների ձեռք բերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-011/017
Հայտարարություն կոնտակտային ցանցի վերանորոգման համար նյութերի և սարքավորումների ձեռք բերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-011/016
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ էլեկտրաքարշական միացուցիչների և հակազդիչ կամարների /դրոսել/ գնման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-011/014
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ դիզելային վառելիքի և բենզինի գնման համար միջազգային գնանշման >հարցմանմասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-011/013
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-011/012
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-011/011
Հայտարարություն Գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ-011/006
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ͳÍϳ·ÇñÁª  Ðκ-²äÒ´-¶Ð-011/010
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Բաց մրցույթի ժամկետի երկարացման մասին մրցույթի ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՕՈՒ-ՕԿ-011/001
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ Ü²Ê²àð²Î²àðØ²Ü ²ÜòβòØ²Ý Ø²êÆÜ ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ Üà-10/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՄԱՍԻՆ Մրցույթի ծածկագիրը՝  ՀԿԵ-ՀԱ-010/001
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ Ü²Ê²àð²Î²àðØ²Ü ²ÜòβòØ²Ý Ø²êÆÜ ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ Üà-10/001
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ´²ò ØðòàôÚÂÆ Ø²êÆÜ ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ-´Ø-²äÒ´-10/003
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ Ü²Ê²àð²Î²àðØ²Ü ØðòàôÚÂÀ âºÔÚ²È Ð²Úî²ð²ðºÈàô زêÆÜ
ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ Üà-10/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՈՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԸ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Մրցույթի ծածկագիրը՝ ՀԿԵ ՆՈ-10/001
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ Ü²Ê²àð²Î²àðØ²Ü ²ÜòβòØ²Ý Ø²êÆÜ ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ Üà-10/001
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ Ü²Ê²àð²Î²àðØ²Ü ²ÜòβòØ²Ý Ø²êÆÜ ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ Üà-10/002
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ´²ò ØðòàôÚÂÀ âºÔÚ²È Ð²Úî²ð²ðºÈàô زêÆÜ ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ-´Ø-²äÒ´-10/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ´²ò ØðòàôÚÂÆ Ø²êÆÜ ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ-´Ø-²äÒ´-10/002
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ´²ò ØðòàôÚÂÆ Ø²êÆÜ ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ-´Ø-²äÒ´-10/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ Մրցույթի ծածկագիրը՝  ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-09/008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ Մրցույթի ծածկագիրը՝  ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-09/008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՒՆ Մրցույթի ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-09/007
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ Մրցույթի ծածկագիրը՝  ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-09/006
ЗАО "ЮКЖД" 2019 г.