Արխիվ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.15.11.2018| Երևանի կայարանի տանիքի ջեռուցման համակարգի կազմակերպման համար անհրաժեշտ նյութերի մատակարարման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/012
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.15.11.2018| ՏՈՒՄ-Տ 30/13/250 միացնող ջերմակծկող թևերի մատակարարման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.14.11.2018| AVR SG80-8TA տիպի ավտոմատ լարման կարգավորիչների մատակարարման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/010
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.14.11.2018| ՖԼ-98 էլեկտրամեկուսիչ տոգորիչ լաքի մատակարարման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/009
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.14.11.2018| EPSON C13T12814011 շիթային տպիչի քարթրիջի մատակարարման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.14.11.2018| Բ տիպի նավթային քսիլոլի մատակարարման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/007
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.31.10.2018| 6СТ – 190 մարտկոցների մատակարարման համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/006
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.25.10.2018| ՎՊՌ-02 բլոկերի վերանորոգում իրականացնելու համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/005
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.09.10.2018| Canon image Runner Advance 4535i բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարքի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/027
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ էլեկտրագնացքների և ուղևորատար վագոնների հանդերձման և մաքրման աշխատանքներ կատարելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/026
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՎՊՌ-02 բլոկերի վերանորոգման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/025
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Երևան, Վանաձոր, Սանահին և Ալավերդի կայարաններում շենքերի, շինությունների և շարժակազմի պահպանությունն ապահովելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/024
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. անկողնային պարագաների մատակարարման համար գների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Այրում կայարանի ստատիկ էլեկտրական կշեռքի արդիականացման և տարածքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծահաշվարկային փաստաթղթերի մշակման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/023
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Ղալթախչի կայարանի ԷԿ պոստի շենքի վերակառուցման նախագծահաշվարկային փաստաթղթերի մշակման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/023
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վառելիքի մատակարարման բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/020
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ավտոմատացված ազդանշանային համակարգով 4 չպահպանվող գծանցների արդիականացման նախագծային աշխատանքների իրականացման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/019
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. 3PAR 7200 տվյալների պահպանման գործող համակարգի 1 տարով ուղեկցության, երաշխավորման և աջակցության երկարացման հավաստագրի մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի ժամկետը երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/016
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. CISCO ISR 4331 երթուղիչ մատակարելու համար հայտարարված բաց մրցույթի ժամկետը երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/017
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. HPE DL360 Gen10 սերվերի մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի ժամկետը երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/013
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Բիոզուգարաններով հագեցած Երևան-Գյումրի-Երևան երթուղու ԷՊ2Դ էլեկտրագնացքի մարքրման ծառայություններ մատակարարելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/018
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Սանիտարահիգիենիկ փաթեթների մատակարարման համար գների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. CISCO ISR 4331 երթուղիչ մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/017
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. 3PAR 7200 տվյալների պահպանման գործող համակարգի 1 տարով ուղեկցության, երաշխավորման և աջակցության երկարացման հավաստագրի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/016
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Liebert APS Battery Module, 1 String - CSB HRL 1234W FR մարտկոցային մոդուլի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/015
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Կապարե մարտկոցների մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/014
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. HPE DL360 Gen10 սերվերի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/013
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ռելսերի և ուղեփոխիչների մակահալում իրականացնելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/012
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ուղեկցորդների պահեստի շենքի շինարարական կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի գնահատման համար գների հարցման ժամկետը երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Տպիչների տոներների, պահեստամասերի և թանաքների մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Համակարգչային տեխնիկայի պահեստամասերի և բաղադրիչ մասերի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/010
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ավտոտրանսպորտային միջոցների անվադողերի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/009
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Շինանյութերի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Տոպրակներով թեյի և լուծվող սուրճի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/007
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Տուփերով մարմելադի (190 գ.) մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/006
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Տնտեսական նյութերի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/005
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Գրենական պարագաների մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Տպագրական ծառայությունների մատուցման և տպագիր արտադրանքի արտադրության համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Յուղի և յուղման նյութերի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Բազալտե խճաքարի մատակարարման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ուղեկցորդների պահեստի շենքի շինարարական կոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի գնահատման համար գների հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 018/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գյումրիի լոկոմոտիվային դեպոյում տեսահսկման համակարգի տեղադրման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/015
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՏԴՆ-16000 կՎտ ուժային տրանսֆորմատորի վերանորոգման և փոխադրման ու քարշային տրանսֆորմատորների ռետինե միջադիրների փոխման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 017/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Երևան» կայարանի մասնաշենքի տանիքի մասնակի վերանորոգման և ջեռուցման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/013
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Օդափոխիչների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Շինանյութի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Շինանյութի մատակարարման համար գնանշման հարցման ժամկետի երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Շինանյութի մատակարարման համար գնանշման հարցման ժամկետի երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Շինանյութի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Համակարգչային տեխնիկայի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/010
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Տեղեկատվության կրկնօրինակման համար ժապավենային կրիչների և վիզուալացման կլասթերի օպերատիվ հիշողության մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/009
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Կոմպյուտերային տեխնիկայի աշխատանքի անվտանգության ապահովման լիցենզավորված միջոցների մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. VMware 6 սերվերների վիզուալիզացման համակարգի աջակցության մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/007
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. 3PAR 7200 տվյալների պահպանման համակարգի տեխնիկական աջակցության մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/006
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Լիցեզավորված ծրագրերի և սերտիֆիկատների մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/005
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Յուղման նյութերի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Համակարգչային տեխնիկայի պահեստամասերի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Քարթրիջների և տպող սարքերի պահեստամասերի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Բատայսկ-Երևան և Միտիշի-Երևան երթուղիներով «ՀԿԵ» ՓԲԸ կարիքների համար ապրանքանյութական արժեքների փոխադրման ժամանակ տրանսպորտալոգիստիկ ծառայություններ մատուցելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 017/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. С-7 տեսակի պողպատե ճոպանի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 017/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 017/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Բալոններով գազանման թթվածնի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վրաստանի տարածքում «ՀԿԵ» ՓԲԸ բեռների փոխադրման ժամանակ տրանսպորտային-էքսպեդիտորական ծառայութնուններ տրամադրելու համար անցկացվող բաց մրցույթի ժամկետն երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 016/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Շորժա-Վարդենիս վազուրդու հատվածում երկաթուղային գծերի կապիտալ վերանորոգման նախագծահաշվարկային փաստաթղթեր մշակելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 016/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Վրաստանի տարածքում «ՀԿԵ» ՓԲԸ բեռների փոխադրման ժամանակ տրանսպորտային-էքկպեդիտորական ծառայութնուններ տրամադրելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 016/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գյումրի կայարանի կառամատույցի վթարային հատվածների ՇՄԱ անցկացման համար գնանշման հարցման ժամկետը երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/009
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գյումրի կայարանի կառամատույցի վթարային հատվածների ՇՄԱ անցկացման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/009
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «ՀԿԵ» ՓԲԸ լոկալ-հաշվողական ցանցի համար նախատեսված ցանցային սարքավորումների և նյութերի մատակարարման գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ապարատային համակարգերի ուղեկցման, թարմացման և աջակցության համար լիցենզավորված ծրագրային ապրանքների մատակարարման գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/007
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Բազմաֆունկցիոնալ տպող և համակարգչային տեխնիկայի մատակարարման գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/005
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. կոշտ դիսկերի և պրոցեսորային հովհարների մատակարարման գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/006
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ցանցային սարքավորումներ մատակարարելու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ապարատային համակարգերի ուղեկցման, թարմացման և աջակցության համար նախատեսված լիցենզավորված ծրագրային ապրանքների մատակարարման գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Շինանյութ մատակարարելու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Հատուկ կոշիկ մատակարարելու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/001
ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ. Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար բաց մրցույթի ժամկետները հստակեցնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 015/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Բալոններով թթվածնային գազի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/012
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Պրոպան գազի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար բաց մրցույթ հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 015/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Սերվերային և ցանցային սարքավորումների մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/010
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Հակահրդեհային և ազդանշանային համակարգի տեղադրման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Հատուկ կոշիկ մատակարարելու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/009
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ջերմաքարշերի և ավտոմոտրիսի իրացման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/007
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Շենքերի, տարածքների և արտաքին տարածությունների մաքրման համար հայտարարված գնանշման հարցման արյունքների մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ 015/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Քարթրիջների լիցքավորման և վերականգնման համակարգի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/006
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Կահույքի պատրաստման համար նախատեսված նյութերի ատակարարման գնանշման հարցման ժամկետն երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ուղևորատար վագոնների օդափոխման համակարգերի սպասարկման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ 015/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Շինանյութի մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/005
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Կահույքի պատրաստման համար նախատեսված նյութերի մատակարարման գնանշման հարցում անցկացնելու մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Շենքերի, տարածքների և արտաքին տարածությունների մաքրման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ 015/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Լիցենզավորված ծրագրերի մատակարարման համար հայտարարված գնանշման հարցման ժամկետն երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Սերվերային և ցանցային սարքավորումների մատակարարման համար բաց մրցույթ հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 015/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Բազալտե խճաքարի մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետների փոփոխման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 015/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Լիցենզավորված ծրագրերի մատակարարման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/003
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար գնանշման հարցման ժամկետը երկարաձգելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ 015/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Մետաղապլաստե դռների և պատուհանների մատակարարման համար գնանշման հարցման ժամկետը երկարաձգելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Բազալտե խճաքարի մատակարարման համար բաց միցույթ հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ 015/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Մետաղապլաստե դռների և պատուհանների մատակարարման համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Շինանյութի մատակարարման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 014/006
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Օֆիսային տեխնիկայի նորոգման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ014/005
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ցեմենտի մատակարարման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին
Ծածկագիրը՝ՀԿԵ-ԳՀ014/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Շինարարական ավազի մատակարարման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 014/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ բազալտե խճաքարի (ֆրակցիա՝ 25-60 մմ) մատակարարման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ-013/016
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ մարտկոցների մատակարարման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին
ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ-013/015
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ մետաղագլոցի և մետիզների մատակարարման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին ծ ածկագիրը՝ԿՀԵ-ԳՀ 013/012
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ փշատերև ծառատեսակների կողահատ տախտակների մատակարարման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ԿՀԵ-ԳՀ 013/011
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ հատուկ ինքնագնաց շարժակազմի համար պահեստամասերի մատակարարման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ԿՀԵ-ԳՀ 013/010
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԼ-10-ի համար ածխային խոզանակների մատակարարման համար գնաշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 013/009
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԼ-10-ի համար պահեստամասերի մատակարարման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ԿՀԵ-ԳՀ 013/008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ սերվերային սարքավորումների մատակարարման համարգնանշմանհարցմանանցկացմանմասին Ծածկագիրը՝ԿՀԵ-ԳՀ 013/007
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հաղորդակցման ցանցի համար նյութերի մատակարարման համար գնանշմանհարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ԿՀԵ-ԳՀ 013/006
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ հեռահաղորդակցության ցանցի շինարարության նյութերի և սարքավորումների մատակարարման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիր՝ ՀԿԵ-ԳՀ 012/027
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ոչ ստանդարտ լոկոմոտիվային սարքավորումների մատակարարման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 012/026
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Սանահինի մեխանիզացված ուղեմասի հագեցման համար տեխնոլոգիական սարքավորումների մատակարարման համար միջազգային գնանշման հարցման անցկացման մասին
Ծածկագիրը՝ ԿՀԵ-ԳՀ 012/025
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Լիցենզիոն ծրագրերի գնման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012-024
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Յուղման նյութերի մատակարարման համար միջազգային բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՄԲՄ-012/010
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ռետինե միջադիրների մատակարարման համար միջազգային գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012-023
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Հելիումային մարտկոցների մատակարարման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012-022
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Սանահինի մեխանիզացված ուղեմասի հագեցման համար տեխնոլոգիական սարքավորումների մատակարարման միջազգային բաց մրցույթի մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՄԲՄ-012/09
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ " ՀԿԵ" ՓԲԸ բեռնատար վագոնների վարձակալության հանձնման համար միջազգային բաց մրցույթի երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՎՎ-ԲՄ-001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Լոկոմոտիվային տնտեսության տեխնոլոգիական սարքավորումների մատակարարման համար միջազգային գնանշման հարցման ժամկետն երկարացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/021
Հայտարարություն Լոկոմոտիվային արգելակների մատակարարման համար միջազգային բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՄԲՄ-012/08
Հայտարարություն «ՀԿԵ» ՓԲԸ բեռնատար վագոնների վարձակալության հանձնման համար միջազգային բաց մրցույթի մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՎՎ-ԲՄ-001
Հայտարարություն «ՀԿԵ» ՓԲԸ բեռնատար վագոնների վարձակալության հանձնման համար միջազգային բաց մրցույթի մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՎՎ-ԲՄ-001
Հայտարարություն կամրջային կոճղերի ամրացման համար հեղույսերի (բոլտ), պտուտակամերների (գայկա) և տափօղակների (շայբա) ձեռք բերելու համար գնանշման հարցում անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/020
Հայտարարություն Հատուկ հագուստի մատակարարողի ընտրության համար հայտարարված գնանշման հարցման ժամկետների երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ-012/02
Հայտարարություն կոմուտացիոն սարքավորումների ձեռք բերման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/019
Հայտարարություն էլեկտրոնային կախովի կշեռքների ձեռք բերման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/018
Հայտարարություն ճոպանների ձեռք բերման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/017
Հայտարարություն СРФ 70 ռելսային միակցիչների և ДМС դրոսելային կամարների ձեռք բերման համար գնանշման հարցման հայտարարելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/016 
Հայտարարություն Մետիզային արտադրանքի ձեռք բերման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/015
Հայտարարություն Հատուկ հագուստի մատակարարման համար՝ նախնական որակավորման ընտրական փուլով գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ-012/02
Հայտարարություն Մեկուսացնող միջադիրների ձեռքբերման համար միջազգային գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/014
Հայտարարություն փայտե երկաթուղային կոճղերի ձեռքբերման համար միջազգային գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/013
Հայտարարություն Ավտոնոմ լուսային աշտարակի մատակարարման համար միջազգային բաց մրցույթի մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՄԲՄ-012-07
Հայտարարություն Վագոնային համակարգի սարքավորումների մատակարարման համար միջազգային բաց մրցույթի մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՄԲՄ-012-06
Հայտարարություն Արգելակող հենակների (тормозной башмак) ձեռքբերման համար միջազգային հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-012/011
Հայտարարություն Վագոնային պահեստամասերի մատակարարողների ընտրության համար միջազգային հարցման անցկացնելու մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՈԸ-012/01
Հայտարարություն էլեկտրոդների բերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ՄԲՄ-012/05
Հայտարարություն Յուղման քսուքների ձեռքբերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասինԾածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/10
Հայտարարություն 27.02.2012 թ. հայտարարված Հաշվիչ և սերվերային տեխնիկայի ձեռքբերման համար միջազգային գնանշման հարցման ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/03/ չեղյալ հայտարարելու մասին
Հայտարարություն հարցման մասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/06
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Կոնտակտային ցանցի վերանորոգման համար անհրաժեշտ նյութերի մատակարարման միջազգային բաց մրցույթի անցկացման պայմանների փոփոխության մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՄԲՄ-012/02
Հայտարարություն էլեկտրոդների բերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/05
Հայտարարություն Փոխանցող կոճղերի ձեռք բերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/04
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ավտոտրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման նպատակով միջազգային բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՄԲՄ-012/01
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Կոնտակտային ցանցի վերանորոգման համար անհրաժեշտ նյութերի մատակարարման միջազգային բաց մրցույթի անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՄԲՄ-012/02
Հայտարարություն Հաշվիչ և սերվերային տեխնիկայի ձեռք բերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/03
Հայտարարություն Գնանշման հարցման անցկացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/02
Հայտարարություն գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ-012/002
Հայտարարություն գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ-012/001
Հայտարարություն Դիզելային վառելիքի և բենզինի ձեռք բերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/001
Հայտարարություն ՅԱՄԶ 238Բ-1000188 դիզելային շարժիչների ձեռք բերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-011/018
Հայտարարություն արգելակման ծայրկալների ձեռք բերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-011/017
Հայտարարություն կոնտակտային ցանցի վերանորոգման համար նյութերի և սարքավորումների ձեռք բերման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-011/016
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ էլեկտրաքարշական միացուցիչների և հակազդիչ կամարների /դրոսել/ գնման համար միջազգային գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-011/014
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ դիզելային վառելիքի և բենզինի գնման համար միջազգային գնանշման >հարցմանմասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-011/013
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-011/012
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-011/011
Հայտարարություն Գնանշման հարցման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ-011/006
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ͳÍϳ·ÇñÁª  Ðκ-²äÒ´-¶Ð-011/010
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Բաց մրցույթի ժամկետի երկարացման մասին մրցույթի ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՕՈՒ-ՕԿ-011/001
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ Ü²Ê²àð²Î²àðØ²Ü ²ÜòβòØ²Ý Ø²êÆÜ ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ Üà-10/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴԻ ՄԱՍԻՆ Մրցույթի ծածկագիրը՝  ՀԿԵ-ՀԱ-010/001
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ Ü²Ê²àð²Î²àðØ²Ü ²ÜòβòØ²Ý Ø²êÆÜ ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ Üà-10/001
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ´²ò ØðòàôÚÂÆ Ø²êÆÜ ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ-´Ø-²äÒ´-10/003
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ Ü²Ê²àð²Î²àðØ²Ü ØðòàôÚÂÀ âºÔÚ²È Ð²Úî²ð²ðºÈàô زêÆÜ
ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ Üà-10/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՈՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԸ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Մրցույթի ծածկագիրը՝ ՀԿԵ ՆՈ-10/001
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ Ü²Ê²àð²Î²àðØ²Ü ²ÜòβòØ²Ý Ø²êÆÜ ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ Üà-10/001
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ Ü²Ê²àð²Î²àðØ²Ü ²ÜòβòØ²Ý Ø²êÆÜ ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ Üà-10/002
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ´²ò ØðòàôÚÂÀ âºÔÚ²È Ð²Úî²ð²ðºÈàô زêÆÜ ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ-´Ø-²äÒ´-10/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ´²ò ØðòàôÚÂÆ Ø²êÆÜ ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ-´Ø-²äÒ´-10/002
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ´²ò ØðòàôÚÂÆ Ø²êÆÜ ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ-´Ø-²äÒ´-10/001
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ Մրցույթի ծածկագիրը՝  ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-09/008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ Մրցույթի ծածկագիրը՝  ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-09/008
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՒՆ Մրցույթի ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-09/007
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ Մրցույթի ծածկագիրը՝  ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-09/006
ЗАО "ЮКЖД" 2018 г.