Տենդերներ   Արխիվ
Ծանուցում.19.06.2019| «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ում շրջակա միջավայրի պաշտպանության վերաբերյալ նորմատիվ փաստաթղթերի փաթեթի մշակման համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/039
Ծանուցում.19.06.2019| 6ՍՏ-190 մարտկոցների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/038
Ծանուցում.18.06.2019| ՎՊՌ-02 և ՎՊՌՍ-03 մեքենաների բլոկերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/037
Ծանուցում.14.06.2019| «ՀԿԵ» ՓԲԸ բեռնամբարձիչ սարքերի տեխնիկական անվտանգության տեխնիկական փորձաքննություն անցկացնելու համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասիրն № ՀԿԵ-ԱՀ 019/015
Ծանուցում.31.05.2019| Ղալթախչի ԷԿ կետի շենքի վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/036
Ծանուցում.27.05.2019| Անվադողերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/035
Ծանուցում.27.05.2019| Հեղուկացված ածխաջրածնային գազի (պրոպան-բուտան տեխնիկական) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/014
Ծանուցում.15.05.2019| ՍՊՌ – 02 տիպի գծային լուբրիկատորների սպասարկման ծառայություններ կատարելու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/011 ավարտված է
Ծանուցում.15.05.2019| «ՀԿԵ» ՓԲԸ երկաթուղային գծերի կապիտալ վերանորոգման համար նախագծահաշվարկային փաստաթղթերի մշակման ծառայություն մատուցելու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/010 ավարտված է
Ծանուցում.14.05.2019| Երևան-Գյումրի-Երևան և Գյումրի-Երևան-Գյումրի երթուղիներում գործող, բիոզուգարաններով հագեցած ԷՊ2Դ նոր էլեկտրագնացքների մաքրման աշխատանքներ կատարելու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/009 ավարտված է
Ծանուցում.23.04.2019| Բեռնատար ունիվերսալ կիսավագոնների մատակարարման պայմանագրի կնքման իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/006 ավարտված է
Ծանուցում.10.04.2019| Երևան-Գյումրի-Երևան և Գյումրի-Երևան-Գյումրի երթուղիներում գործող, բիոզուգարաններով հագեցած ԷՊ2Դ նոր էլեկտրագնացքների մաքրման աշխատանքներ կատարելու համար առա(արկների հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/009 ավարտված է
Ծանուցում.01.04.2019| Լաքաներկային նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/005
Ծանուցում.21.03.2019| «ՀԿԵ» ՓԲԸ երկաթուղային գծերի կապիտալ վերանորոգման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայություններ մատուցելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/028 ավարտված է
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.15.03.2019| Երկաթուղային պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթի ժամկետը երկարացման մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/015
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.15.03.2019| Յուղերի և հովացման հեղուկի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթի ժամկետը երկարացման մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/014
Ծանուցում.14.03.2019| Հեղուկացված ածխաջրածնային գազի (պրոպան-բուտան տեխնիկական) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/002 ավարտված է
Ծանուցում.14.03.2019| Բալոններով տեխնիկական գազանման թթվածնի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԳՀ 019/001 ավարտված է
Ծանուցում.14.03.2019| «ՀԿԵ» ՓԲԸ ավտոմեքենաների ապահովագրության ծառայություններ մատուցելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/025 ավարտված է
Ծանուցում.06.03.2019| Գույքի ապահովագրության ծառայություններ մատուցելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/024 ավարտված է
Ծանուցում.06.03.2019| Փոխադրողի և երկաթուղային տրանսպորտի տիրապետողի քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության ծառայություններ մատուցելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/023 ավարտված է
Ծանուցում.06.03.2019| Միջազգային հաղորդակցության գնացքներում ուղևորներին դժբախտ պատահարներից ապահովագրության ծառայություններ մատուցելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/022 ավարտված է
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.05.03.2019| Ավտոմեքենաների տեխսպասարկման, տրանսպորտային միջոցների վերանորոգման, էվակուացման, ավտոապրանքների (պահեստամասեր, ավտոքիմիա, աքսեսուարներ) մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի արդյունքների ամփոփման ժամկետները երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/031
Ծանուցում.01.03.2019| Երկաթբետոնե կոճերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարությունում փոփոխություններ կատարելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/008
Ծանուցում.01.03.2019| Երևան-Գյումրի-Երևան և Գյումրի-Երևան-Գյումրի երթուղիներում գործող, բիոզուգարաններով հագեցած ԷՊ2Դ նոր էլեկտրագնացքների մաքրման աշխատանքներ կատարելու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/021
Ծանուցում.21.02.2019| СОНК անվազույգերի իրացման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/018
Ծանուցում.19.02.2019| Առաջին բուժօգնության ունիվերսալ արկղիկների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/017
Ծանուցում.19.02.2019| Մետաղական և մետիզային արտադրանքի մատակարարման պայմանագրեր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/016 ավարտված է
Ծանուցում.18.02.2019| Բալոններով գազանման ածխաթթվի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/003 ավարտված է
Ծանուցում.18.02.2019| Բալոններով տեխնիկական գազանման թթվածնի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար առաջարկների հարցում անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/002 ավարտված է
Ծանուցում.18.02.2019| Հեղուկացված ածխաջրածնային գազի (պրոպան-բուտան տեխնիկական) մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար առաջարկների հարցում նցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԱՀ 019/001 ավարտված է
Ծանուցում.18.02.2019| Երկաթուղային պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/015
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.15.02.2019| Բազալտե խճաքարի /ֆրակցիա 25-60 մմ/ մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 019/001
Ծանուցում.14.02.2019| Յուղերի և հովացման հեղուկւ մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/014
Ծանուցում.14.02.2019| Հերբիցիդի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/013
Ծանուցում.13.02.2019| Ունիվերսալ բեռնատար կիսավագոնների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/012
Ծանուցում.13.02.2019| Փայտե կոճերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/011
Ծանուցում.13.02.2019| Փայտե փոխադրող կոճերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/010
Ծանուցում.12.02.2019| Լոկոմոտիվների համար կվարցային ավազի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/009 ավարտված է
Ծանուցում.12.02.2019| Երկաթբետոնե կոճերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/008 ավարտված է
Ծանուցում.08.02.2019| Լաքաներկային նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/007 ավարտված է
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.24.01.2019| Հատուկ կոշիկների մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի ժամկետը երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 019/004
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.24.01.2019| Հատուկ հագուստի մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի ժամկետը երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 019/003
Ծանուցում.23.01.2019| Դիզելային վառելիքի և բենզինի ու դիզելային վառելիքի կտրոնների մատակարարման պայմանագրեր կնքելու իրավունք տրամադրելու համար անցկացվող բաց մրցույթին մասնակցության հայտերի ընդունման ժամկետը փոփոխելու մասին Ծածկագիրը ՀԿԵ-ԲՄ 019/002
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.17.01.2019| Բազալտե խճաքարի /ֆրակցիա 25-60 մմ/ մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 019/001 ավարտված է
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.17.01.2019| Ավտոմեքենաների տեխսպասարկման, տրանսպորտային միջոցների վերանորոգման, էվակուացման, ավտոապրանքների (պահեստամասեր, ավտոքիմիա, աքսեսուարներ) մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 018/031
Ծանուցում.14.01.2019| Տնտեսական ապրանքների մատակարարման պայմանագրերի կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/006 ավարտված է
Ծանուցում.14.01.2019| «ՀԿԵ» ՓԲԸ կարիքների համար գրենական պիտույքների մատակարարման պայմանագրերի կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/005 ավարտված է
ЗАО "ЮКЖД" 2019 г.