Արխիվ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բազալտե խճաքարի մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետների փոփոխման մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 015/002
26.02.2015

Պատվիրատուն՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 50 հասցեում, հայտարարում է 25 – 60 ֆրակցիայով բազալտե խճաքարի մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետների փոփոխման մասին:
Մրցութային փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում 02.03.2015 թ.՝ տեղական ժամանակով մինչև ժամը 12:00:

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2015 г.