Արխիվ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կահույքի պատրաստման համար նախատեսված նյութերի մատակարարման գնանշման հարցման ժամկետն երկարացնելու մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 015/004
22.05.2015

Պատվիրատուն՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 50 հասցեում, հայտարարում է կահույքի պատրաստման համար նախատեսված նյութերի մատակարարման համար հայտարարված գնանշման հարցման ժամկետի երկարացնելու մասին:
Մրցութային փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվում 25.05.2015 թ.՝ տեղական ժամանակով մինչև ժամը 12:00:

 

 

 

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2015 г.