Արխիվ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Շենքերի, տարածքների և արտաքին տարածությունների մաքրման համար հայտարարված գնանշման հարցման արյունքների մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ 015/002
27.05.2015

Շենքերի, տարածքների և արտաքին տարածությունների մաքրման համար գնանշման հարցում հայտարարելու մասին «ՀԿԵ» ՓԲԸ մրցութային հանձնաժողովի որոշման և «ՀԿԵ» ՓԲԸ հիմնական գործունեության համար ապրանքների գնման, աշխատանքների կատարման, ծառայութունների մատուցման պատվերների տեղադրման կարգի» համաձայն՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն, օգտվելով հայտատարարության մեջ և ՀԿԵ պաշտոնական կայքում նշված իրավունքից, հրաժարվում է հայտարարված գնանշումից՝ առանց արդյունքներն ամփոփելու (կազմակերպողն իրավունք ունի փոփոխել և լրացնել գնանշման փաստաթղթերը, ինչպես նաև դադարեցնել գնանշման անցկացումը և հրաժարվել բոլոր ստացած հայտերից՝ առանց որևէ պարզաբանման և չկրելով որևէ պատասխանատվություն մասնակիցների առջև):

 

 

 

 

 

 

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2015 г.