Արխիվ
ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ
Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար բաց մրցույթի ժամկետները հստակեցնելու մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 015/003
20.01.2016

Պատվիրատուն՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 50 հասցեում, հստակեցնում է ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար հայտարարված բաց մրցույթում (24/12/2015 թ. Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 015/003) փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետը:
Մրցութային փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև 16.02.2016 թ՝ տեղական ժամանակով մինչև վերջին օրվա ժամը 12:00:

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2016 г.