Արխիվ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՀԿԵ» ՓԲԸ Գյումրի կայարանի կառամատույցի վթարային հատվածների ՇՄԱ անցկացման համար գնանշման հարցման ժամկետը երկարացնելու մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԳՀ 016/009
24.08.2016

Պատվիրատուն՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 50 հասցեում, հայտարարում է Գյումրի երկաթուղային կայարանի կառամատույցի վթարային հատվածների մասնակի վերանորոգման շինարարամոնտաժային աշխատանքների կապալառու ընկերության ընտրության համար անցկացվող գնանշման հարցման ժամկետը 7 աշխատանքային օրով երկարացնելու մասին:
Գնանշման առաջարկներն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման և «ՀԿԵ» ՓԲԸ պաշտոնական կայքում /www.ukzhd.am/ տեղադրման օրվան հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ մինչև վերջին օրվա ժամը 12:00:

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2016 г.