Արխիվ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հատուկ կոշիկների մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի ժամկետը երկարացման մասին Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԲՄ 019/004

24.01.2019

Պատվիրատուն՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 50 հասցեում, հայտարարում է հատուկ կոշիկների մատակարարման համար հայտարարված բաց մրցույթի ժամկետը մինչև 2019 թվականի փետրվարի 11-ը երկարացնելու մասին:
Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև 2019 թվականի փետրվարի 11-ը՝ սույն հայտարարության տպագրման և «ՀԿԵ» ՓԲԸ պաշտոնական կայքում՝ ukzhd.am, հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից սկսված, մինչև վերջին օրվա ժամը 12:00:

 

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2019г.