Արխիվ
Ծանուցում

СОНК անվազույգերի իրացման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/018

21.02.2019

կ/կ

Գնման գործընթացի չափանիշներ

Գնման պայմաններ

1.

Գնման տարբերակ

Բաց մրցույթ 

2.

Գնման գործընթացի կազմակերպողի անվանումը, գտնվելու վայրը, հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, կոնտակտային հեռախոսահամար

Կազմակերպող՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Նյութատեխնոլոգիական ապահովման տնօրինություն (հետագայում՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ ՆՏԱՏ)
Գտվելու վայրը՝ ք.Երևան, Արցախի պող., 32
Փոստային հասցե՝ 0005, ք.Երևան, Արցախի պող., 32
Էլեկտրոնային փոստ՝ nx.ukzhd@gmail.com.
Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (10) 57-02-16

3.

Իրացման առարկան

СОНК անվազույգեր՝ 280 հատ (հին առանցք նոր անիվ)

4.

Ապրանքի գտնվելու վայրը

ք. Գյումրի, ՆՏԱՏ պահեստ

5.

Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը
Պայմանագիրը կնքվելու է ՀՀ դրամով կամ արտարժույթով՝ մրցույթի անցկացման օրը ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից   սահմանված փոխարժեքով   

Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը  բերված է ներառյալ բոլոր հարկերը, ինչպես նաև բեռնման և փոխադրման ծախսերը՝ գնորդի հաշվին /այդ թվում ներառյալ ԱԱՀ/ ու կազմում է՝
1 073 600 ՀՀ դրամ՝ առանց ԱԱՀ մեկ միավորի համար կամ 2 200 ԱՄՆ դոլար՝ առանց ԱԱՀ մեկ միավորի համար՝ ՀՀ ԿԲ կողմից 07.02.2019 թ դրությամբ սահմանված փոխարժեքով (488 դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի համար)

6.

Հայտերի ներկայացման կարգը

Հայտերն ընդունվում են «ՀԿԵ» ՓԲԸ պաշտոնական կայքում՝ ukzhd.am, սույն հայտարարության տպագրումից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ՀՀ, ք.Երևան, Արցախի պող., 32, ՆՏԱՍ վարչական շենք, սենյակ 9 հասցեով կամ nx.ukzhd@gmail.com էլ.փոստով

7.

Վճարման կարգը

Կանխավճար 100%-ի չափով ապրանքի ողջ քանակության համար, որը անհրաժեշտ է փոխանցել «ՀԿԵ» ՓԲԸ հետևյալ հաշվեհամարներին՝ ՎՏԲ Հայաստան բանկի «Էրեբունի» մասնաճյուղ՝
հ/հ 16041102326200 (ՀՀ դրամ)
հ/հ 16041122326800 (ՌԴ ռուբլի)
հ/հ 16041112326000 (ԱՄՆ դոլար)

8.

Հայտերի ներկայացման ժամկետերը  

Հայտերի ներկայացման մեկնարկը՝ սույն ծանուցման ukzhd.am կայքում հրապարակման պահից՝ 2019 թվականի փետրվարի 21-ի՝ ժամը 9:00-ից մինչև 18:00:
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը՝ 2019 թվականի մարտի 23-ին՝ ժամը 9:00-ից մինչև 12:00:

9.

Գործընթացից հրաժարվելու իրավունքը 

Պատվիրատուն /այդ թվում կազմակերպողը/ իրավունք ունի հրաժարվել բաց մրցույթից ցանկացած պահին՝ մինչև հայտի դիտարկումը և մասնակցության իրավունքի տրամադրումը, որևէ պատասխանատվություն չկրելով ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առջև, որոնց նման գործողությունը կարող է վնաս պատճառել, ինչպես նաև փոփոխել գնման գործընթացի անցկացման վերաբերյալ ծանուցումը վերջնաժամկետից 5 օր առաջ: 

11.

Պայմանագրի կնքման ժամկետը

Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրության ստորագրման օրվանից հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ

 

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2019г.