Արխիվ
Ծանուցում

6ՍՏ-190 մարտկոցների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթի արդյունքների մասին
№ ՀԿԵ-ԲՄ 019/038

12.08.2019

«ՀԿԵ» ՓԲԸ մրցութային հանձնաժողովի որոշման համաձայն, 6ՍՏ-190 մարտկոցների մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար անցկացված բաց մրցույթի հաղթող է ճանաչվել «ՎԱՐՄԵՔՍ» ՍՊԸ-ն:

 

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2019г.