Արխիվ
Ծանուցում

HP 3PAR երաշխիքի երկարացման և տեխսպասարկման լիցենզիայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթի արդյունքների մասին
№ ՀԿԵ-ԲՄ 019/041

12.08.2019

«ՀԿԵ» ՓԲԸ մրցութային հանձնաժողովի որոշման համաձայն, HP 3PAR երաշխիքի երկարացման և տեխսպասարկման լիցենզիայի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար անցկացված բաց մրցույթի հաղթող է ճանաչվել «Բի Լայն» ՍՊԸ-ն:

 

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2019г.