Արխիվ
Ծանուցում

Տպիչ տեխնիկայի կոմպլեկտային և պահեստային մասերի, ծախսային նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթի արդյունքների մասին
№ ՀԿԵ-ԲՄ 019/043

12.08.2019

«ՀԿԵ» ՓԲԸ մրցութային հանձնաժողովի որոշման համաձայն, տպիչ սարքերի կոմպլեկտային և պահեստային մասերի, ծախսային նյութերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար անցկացված բաց մրցույթի հաղթող է ճանաչվել «Մ.Վ.Սերվիս» ՍՊԸ-ն:

 

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2019г.