Արխիվ
Ծանուցում

ՄԱԲ-2 V տիպի ուղևորատար վագոնների կոմպրեսորների և դրանց պահեստամասերի մատակարարման համար առաջարկների հարցման ժամկետը երկարացման մասին
№ ՀԿԵ-ԱՀ 019/021

13.08.2019

Պատվիրատուն՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա, 50 հասցեում, հայտարարում է ՄԱԲ-2 V տիպի ուղևորատար վագոնների կոմպրեսորների և դրանց պահեստամասերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար անցկացվող առաջարկների հարցման ժամկետը մինչև 2019 թվականի օգոստոսի 23-ը երկարացնելու մասին:
Հայտերն ընդունվում են սույն ծանուցման «ՀԿԵ» ՓԲԸ պաշտոնական կայքում՝ ukzhd.am, հրապարակման օրվանից սկսված, մինչև վերջին օրվա ժամը 17:00:
 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2019г.