Արխիվ
Ծանուցում

Մետաղի և մետիզային արտադրանքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար գնանշման հարցման ժամկետը երկարացման մասին
№ ՀԿԵ-ԳՀ 019/024

09.09.2019

Պատվիրատուն՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա, 50 հասցեում, հայտարարում է մետաղի և մետիզային արտադրանքի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար անցկացվող գնանշման հարցման ժամկետը մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերի 16-ը երկարացնելու մասին:
Հայտերն ընդունվում են սույն ծանուցման «ՀԿԵ» ՓԲԸ պաշտոնական կայքում՝ ukzhd.am, հրապարակման օրվանից սկսված, մինչև վերջին օրվա ժամը 12:00:

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2019г.