Արխիվ
Հայտարարություն
Գնանշման հարցման մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԾՄ-ԳՀ-011/006
18.06.11

Պատվիրատուն՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա, 50 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում:
Գնանշման հարցման առարկա է հանդիսանում ԲՏՍ-2 (ԻՍ-2Մ) քարշակի և ՉԶՊՏ-330 տրակտորի վերանորոգման ծառայությունների մատուցումը 2011 թվականին:
Գնանշման հարցման պայմանների համաձայն, վճարումը իրականացվում է կատարված աշխատանքի ընդունման-հանձման ակտի ստորագրումից 30 օրացույցային օրվա ընթացքում:
Պայմանագրի գործողության ժամկետը՝ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրից մինչև
31.12.2011 թ:
Գնանշման հայտեր ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին՝ յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա ժամը 9:00 – 17:00 ընկած ժամանակահատվածում, ընկերության կայքէջում www.ukzhd.am և «Голос Армении» թերթում սույն հայտարարության տպագրումից 14 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Մրցութային առաջարկները ընդունվում են թղթային կամ էլեկտրոնային կրիչի վրա սույն հայտարարության տպագրումից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում միչև վերջին օրվա ժամը 12:00:
Գնանաշման հարցմանը կարող են մասնակցել ծառայություններ մատուցման իրավունք ունեցող  բոլոր անձինք, անկախ նրանից՝ հանդիսանում են նրանք օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ:
Գրանցման և գնանշման հայտի ստացման համար մասնակիցները ներկայացնում են՝

  1. դիմում
  2. գրանցման լիազորագիր
  3. ընկերության պետական գրանցման փաստաթղթերի պատճեն
  4. կոնտակտային տվյալներ (հեռախոս, ֆաքս):

Գրանցման փաստաթղթերը և  գնանշման առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա, 50, 2 հարկ, 1 սենյակ հասցեով: Հեռ. 010 51-18-63.
Մասնակիցների որակավորման տվյալների ստուգելու համար, նրանք նախնական հայտում Պատվիրատուին են ներկայացնում մրցութային հրավերով նախատեսված որակավորման փաստաթղթերը:
Պայմանագիրը գնանշման հաղտող ճանաչված անձի հետ կնքվելու է արձանագրության ստորագրման և գնանշման հայտերի գնահատման օրվանից 20 օրվա ընթացքում:   

 

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2011 г.