Արխիվ
Հայտարարություն
27.02.2012 թ. հայտարարված Հաշվիչ և սերվերային տեխնիկայի ձեռքբերման համար միջազգային գնանշման հարցման /ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/03/ չեղյալ հայտարարելու մասին
06.03.12

Ուշադրություն

Պատվիրատուն՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա, 50 հասցեում, չեղյալ է հայտարարում 27.02.2012 թ. հայտարարված Հաշվիչ և սերվերային տեխնիկայի ձեռքբերման համար միջազգային գնանշման հարցումը (ծածկագիրը ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/03):
Պատվիրատուն ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում նման որոշման հետևանքով մասնակիցներին պատճառած վնասների համար:

 

 

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2011 г.