Արխիվ
Հայտարարություն
կոմուտացիոն սարքավորումների ձեռք բերման համար գնանշման հարցման անցկացման մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ԱՊՁԲ-ԳՀ-012/019
18.06.12

Պատվիրատուն՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա, 50 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում կոմուտացիոն սարքավորումների մատակակարի ընտրության համար (անվանացանկը տրվում է ռուսերենով):

№ п/п

Наименование товара

Марка

Ед. Изм

Кол.

1

Аппаратный брандмауэр

Fortigate 1000C

шт.

1

2

Сетевой коммутатор 3-го уровня

WS-C3750E-24PD-S

шт.

1

3

Сервер последовательного интерфейса

Digi PortServer II C-01160

шт.

1

4

Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами SFP + 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP

D-Link DGS-3700-12G

шт.

3

5

Волоконно-оптический тестер

Fiber Optic Visual Fault Finder ID-VFF5

шт.

2

6

Модуль SFP с 1 портом 1000BASE-LX, для одномодового оптического кабеля

D-Link DEM-330R

шт.

10

7

Модуль SFP с 1 портом 1000BASE-LX, для одномодового оптического кабеля

D-Link DEM-330T

шт.

10

9

Оптические коммутационные шнуры

FC-9-LC-SC-PC-YM Одномодовый оптический патч-корд, LC/PC-SC/PC, дуплексный, волокно 9/125, LSZH , 2 м

шт.

30

10

Оптические коммутационные шнуры

FC-9-LC-SC-PC-YM Одномодовый оптический патч-корд, LC/PC-LC/PC, дуплексный, волокно 9/125, LSZH ,   2 м

шт.

10

Գնանաշման հարցմանը կարող են մասնակցել գնումներին մասնակցելու իրավունք ունեցող  բոլոր անձինք, անկախ նրանից՝ հանդիսանում են նրանք օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ:
Մատակարարման ժամկետը՝  30 օր պայմանագրի կնքումից հետո:
Մակարարման պայմանները և վայրը՝
- ոչ ռեզիդենտների համար՝ FCA մատակարարման պայմանների հիման վրա (Ինկոտերմս 2010 միջազգային կանոններին համապատասխան) բեռնաթափման կայարանի և փոխադրման հաշվարկի ներկայացմամբ,
- ռեզիդենտների համար՝ գին ներառյալ ԱԱՀ, մատակարարումը՝ ք.Երևան, Արցախի, 32 հասցեով:
Գնանշման հարցման պայմանների համաձայն կանխավճար նախատեսված չէ, վճարումը իրականացվում է կատարված աշխատանքի ընդունման-հանձման ակտի ստորագրումից 30 օրացույցային օրվա ընթացքում:
Պայմանագրի գործողության ժամկետը՝ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 31.12.2012 թ:
Գնանշման փաստաթղթերը տրվում են սույն հայտարարության տպագրումից 9 աշխատանգային օրվա ընթացքում համապատասխան հայտի հիման վրա հետևյալ հասցեով՝ ՀՀ, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա, 50, 101 սենյակ, «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ  մրցութային հանձնաժողովի քարտուղար:
Գրանցման և գնանշման հայտի ստանալու համար մասնակիցները ներկայացնում են՝
- գրավոր դիմում,
- հայտի ստացման լիազորագիր,
- ընկերության պետական գրանցման փաստաթղթերի պատճեն,
- կոնտակտային տվյալներ (հեռախոս, ֆաքս):
Մրցութային առաջարկները ընդունվում են թղթային կամ էլեկտրոնային կրիչի վրա ռուսերեն կամ հայերեն (այս դեպքում ռուսերեն թարգմանությունը պարտադիր է) լեզուներով: 
Մրցույթի հրավեր ստանալու համար անհրաժեշտ է փոխանցել գրանցման գումար՝ 5 հազար դրամի չափով 160411023262 հ/հ կամ 400 ռուբլու չափով  16041122326800 հ/հ, ՎՏԲ Հայաստան բանկի «Էրեբունի» մասնաճյուղ: Պատվիրատուն պարտավոր է մասնակցին մրցույթի հրավեր տրամադրել գումար ստանալուց հետո երկու օրվա ընթացքում:
Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության տպագրումից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում մինչև վերջին օրվա ժամը 12:00 հետևյալ հասցեով՝ ՀՀ, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա, 50, 101 սենյակ, «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ մրցութային հանձնաժողովի քարտուղար կամ nx.ukzhd@gmail.com էլ.հասցեով:
Գնանշման մասնակիցները Պատվիրատուին են ներկայացնում ստորագրված գնանշման առաջարկը, որի գործողության ժամկետը պետք է կազմի գնանշման առաջարկների քննարկման օրվանից սկսած 30 օրից ոչ պակաս, լոտի արժեքի և գնանշման առաջարկի գործողության ժամկետի պարտադիր նշումով:
Բոլոր առաջարկները քննարկվելու են «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի համար ապրանքների և ծառայությունների գնման հատուկ կանոնների համաձայն:
Սույն գնանշման կազմակերպողն իրավունք ունի մինչև մրցույթի արդյունքների ամփոփելը ցանկացած պահին փոփոխել և լրացնել որակավորման փաստաթղթերը, դադարեցնել ընտրության անցկացումը և հրաժարվել բոլոր ստացած հայտերից՝ առանց որևէ պարզաբանման և չկրելով որևէ պատասխանատվություն մասնակիցների առջև:
Մինչև պայմանագրի կնքելը, ինչպես նաև պայմանագրի կատարման պահին Պատվիրատուն իրավունք ունի մինչև 50%-ի չափով փոփոխել պայմանագրով նախատեսված արտադրանքի, կատարվաղ աշխատանքի և մատուցվող ծառայութնունների ծավալները՝ պայմանագրի այլ էական պայմանների պահպանման պարագայում:  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի մրցութային հանձնաժողով: Հեռ.՝ 010 57-02-16. Email: nx.ukzhd@gmail.com

 

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2011 г.