Արխիվ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՀԿԵ» ՓԲԸ բեռնատար վագոնների վարձակալության հանձնման համար միջազգային բաց մրցույթի երկարացման մասին
Ծածկագիրը՝ ՀԿԵ-ՎՎ-ԲՄ-001
17.08.12

Պատվիրատուն՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է 0005, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 50 հասցեում, հայտարարում է 1 տարի ժամկետով՝ վարձակալող անձի կողմից պլանային վերանորոգման անցկացման պայմանով բեռնատար վագոնների վարձակալության հանձնման համար միջազգային բաց մրցույթի ժամկետի երկարացման մասին: Մրցույթի ժամկետն երկարացվում է մինչև 31.08.2012:  
Լրացուցիչ տեղեկատվության համար դիմել հետևյալ հասցեով՝ 0005, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, Տիգրամ Մեծի պողոտա, 50, 102 կաբինետ: Կոնտակտային հեռախոս՝ 010 57-02-16, էլ.փոստ՝ nx.ukzhd@gmail.com:

 

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2011 г.