Հիմնական տեղեկատվություն | Չվացուցակ | Գնացուցակ | VIP-վագոն-սալոն| Ֆոտո-սրահ

Երևան - Բաթումի - Երևան

«Արմենիա» ֆիրմային գնացքի տոմսերի գնացուցակը /ՀՀ դրամով/
Վաճառքը՝ մեկնելու օրը (շվեյցարական ֆրանկի կուրսը ՀՀ դրամի նկատմամբ՝481,44)

«Երևան» կայարանից մինչև
Տեղեր
Պլացկարտ
Կուպե
Բարձր
կոմֆորտ.
կուպե
Ննջավագոն

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

Թբիլիսի
Ներքև
7 810
4 920
12 240
7 690
14 300
8 930
20 330
13 020
Վերև
7 140
11 370
13 630
Խաշուրի
Ներքև
8 890
5 480
13 960
8 630
16 020
9 790
23 000
14 380
Վերև
8 120
12 970
15 260
Ցիպա
Ներքև
9 230
5 630
14 520
8 930
16 580
10 050
23 870
14 890
Վերև
8 420
13 480
15 780
Մոլիտի
Ներքև
9 230
5 630
14 520
8 930
16 580
10 050
23 870
14 890
Վերև
8 420
13 480
15 780
Զեստաֆոնի
Ներքև
9 690
5 870
15 300
9 390
17 360
10 460
25 050
15 520
Վերև
8 830
14 200
16 510
Սամթրեդիա 1
Ներքև
10 140
6 120
16 030
9 790
18 090
10 830
26 230
16 130
Վերև
9 240
14 880
17 200
Ուրեկի
Ներքև
10 630
6 370
16 790
10 220
18 850
11 210
27 410
16 720
Վերև
9 680
15 590
17 930
Քոբուլետի 
Ներքև
10 930
6 560
17 280
10 490
19 340
11 460
28 210
17 080
Վերև
9 980
16 080
18 420
Բաթումի
(Մախինջաուրի)
 
Ներքև
11 160
6 630
17 700
10 700
19 760
11 630
28 800
17 530
Վերև
10 140
16 410
18 770

«Արմենիա» ֆիրմային գնացքի տոմսերի գնացուցակը /ՀՀ դրամով/
01.08.2018 - 20.08.2018 (շվեյցարական ֆրանկի կուրսը ՀՀ դրամի նկատմամբ՝481,44)

«Երևան» կայարանից մինչև
Տեղեր
Պլացկարտ
Կուպե
Բարձր
կոմֆորտ.
կուպե
Ննջավագոն

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

Թբիլիսի
Ներքև
7 520
4 830
11 680
7 390
13 740
8 690
19 500
12 410
Վերև
6 930
10 920
13 160
Խաշուրի
Ներքև
8 560
5 390
13 330
8 300
15 390
9 520
22 070
13 690
Վերև
7 890
12 470
14 730
Ցիպա
Ներքև
8 890
5 530
13 850
8 580
15 910
9 770
22 890
14 160
Վերև
8 180
12 950
15 220
Մոլիտի
Ներքև
8 890
5 530
13 850
8 580
15 910
9 770
22 890
14 160
Վերև
8 180
12 950
15 220
Զեստաֆոնի
Ներքև
9 330
5 770
14 590
9 020
16 650
10 160
24 020
14 750
Վերև
8 570
13 640
15 930
Սամթրեդիա 1
Ներքև
9 760
6 010
15 290
9 410
17 350
10 520
25 150
15 320
Վերև
8 970
14 300
16 590
Ուրեկի
Ներքև
10 220
6 250
16 020
9 810
18 080
10 890
26 280
15 890
Վերև
9 390
14 970
17 280
Քոբուլետի 
Ներքև
10 520
6 440
16 510
10 080
18 570
11 140
27 080
16 250
Վերև
9 690
15 460
17 770
Բաթումի
(Մախինջաուրի)
 
Ներքև
10 720
6 500
16 880
10 260
18 940
11 290
27 590
16 630
Վերև
9 830
15 750
18 080

«Արմենիա» ֆիրմային գնացքի տոմսերի գնացուցակը /ՀՀ դրամով/
21.08.2018 - 31.08.2018 (շվեյցարական ֆրանկի կուրսը ՀՀ դրամի նկատմամբ՝481,44)

«Երևան» կայարանից մինչև
Տեղեր
Պլացկարտ
Կուպե
Բարձր
կոմֆորտ.
կուպե
Ննջավագոն

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

Թբիլիսի
Ներքև
7 520
4 830
11 680
7 390
13 740
8 690
18 050
11 320
Վերև
6 930
10 920
13 160
Խաշուրի
Ներքև
8 560
5 390
13 330
8 300
15 390
9 520
20 510
12 480
Վերև
7 890
12 470
14 730
Ցիպա
Ներքև
8 890
5 530
13 850
8 580
15 910
9 770
21 260
12 880
Վերև
8 180
12 950
15 220
Մոլիտի
Ներքև
8 890
5 530
13 850
8 580
15 910
9 770
21 260
12 880
Վերև
8 180
12 950
15 220
Զեստաֆոնի
Ներքև
9 330
5 770
14 590
9 020
16 650
10 160
22 340
13 410
Վերև
8 570
13 640
15 930
Սամթրեդիա 1
Ներքև
9 760
6 010
15 290
9 410
17 350
10 520
23 420
13 930
Վերև
8 970
14 300
16 590
Ուրեկի
Ներքև
10 220
6 250
16 020
9 810
18 080
10 890
24 490
14 420
Վերև
9 390
14 970
17 280
Քոբուլետի 
Ներքև
10 520
6 440
16 510
10 080
18 570
11 140
25 290
14 760
Վերև
9 690
15 460
17 770
Բաթումի
(Մախինջաուրի)
 
Ներքև
10 720
6 500
16 880
10 260
18 940
11 290
25 710
15 070
Վերև
9 830
15 750
18 080

«Արմենիա» ֆիրմային գնացքի տոմսերի գնացուցակը /ՀՀ դրամով/
01.09.2018 - 30.09.2018 (շվեյցարական ֆրանկի կուրսը ՀՀ դրամի նկատմամբ՝481,44)

«Երևան» կայարանից մինչև
Տեղեր
Պլացկարտ
Կուպե
Բարձր
կոմֆորտ.
կուպե
Ննջավագոն

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

Թբիլիսի
Ներքև
7 520
4 830
10 760
6 270
12 510
7 680
18 050
11 320
Վերև
6 930
9 950
11 930
Խաշուրի
Ներքև
8 560
5 390
12 300
7 010
13 990
8 350
20 510
12 480
Վերև
7 890
11 390
13 330
Ցիպա
Ներքև
8 890
5 530
12 790
7 230
14 460
8 540
21 260
12 880
Վերև
8 180
11 830
13 770
Մոլիտի
Ներքև
8 890
5 530
12 790
7 230
14 460
8 540
21 260
12 880
Վերև
8 180
11 830
13 770
Զեստաֆոնի
Ներքև
9 330
5 770
13 490
7 600
15 120
8 850
22 340
13 410
Վերև
8 570
12 480
14 390
Սամթրեդիա 1
Ներքև
9 760
6 010
14 150
7 920
15 760
9 140
23 420
13 930
Վերև
8 970
13 100
14 990
Ուրեկի
Ներքև
10 220
6 250
14 830
8 250
16 400
9 440
24 490
14 420
Վերև
9 390
13 720
15 600
Քոբուլետի 
Ներքև
10 520
6 440
15 290
8 470
16 840
9 650
25 290
14 760
Վերև
9 690
14 180
16 040
Բաթումի
(Մախինջաուրի)
 
Ներքև
10 720
6 500
15 620
8 600
17 150
9 750
25 710
15 070
Վերև
9 830
14 430
16 300

Տոմսերի վաճառքը սկսվում է գնացքի մեկնումից 40 օր առաջ

* Տոմսի արժեքում ներառված են սպիտակեղենի համար ծառայությունների դիմաց վճարները, ապահովագրական և կոմիսիոն վճարները

Վերադառնալ գլխավոր էջ