Հիմնական տեղեկատվություն | Չվացուցակ | Գնացուցակ | VIP-վագոն-սալոն| Ֆոտո-սրահ

Երևան - Բաթումի - Երևան

«Արմենիա» ֆիրմային գնացքի տոմսերի գնացուցակը /ՀՀ դրամով/
15.06.2018 - 30.06.2018 (շվեյցարական ֆրանկի կուրսը ՀՀ դրամի նկատմամբ՝483,26)

«Երևան» կայարանից մինչև
Տեղեր
Պլացկարտ
Կուպե
Բարձր
կոմֆորտ.
կուպե
Ննջավագոն

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

Թբիլիսի
Ներքև
7 550
4 840
10 790
6 290
12 560
7 720
18 130
11 370
Վերև
6 950
9 980
11 980
Խաշուրի
Ներքև
8 580
5 400
12 340
7 030
14 040
8 390
20 600
12 530
Վերև
7 900
11 430
13 380
Ցիպա
Ներքև
8 910
5 550
12 830
7 260
14 510
8 580
21 360
12 940
Վերև
8 200
11 870
13 820
Մոլիտի
Ներքև
8 910
5 550
12 830
7 260
14 510
8 580
21 360
12 940
Վերև
8 200
11 870
13 820
Զեստաֆոնի
Ներքև
9 350
5 780
13 530
7 620
15 170
8 900
22 440
13 470
Վերև
8 600
12 510
14 440
Սամթրեդիա 1
Ներքև
9 780
6 030
14 200
7 940
15 820
9 190
23 510
13 980
Վերև
8 990
13 140
15 050
Ուրեկի
Ներքև
10 250
6 270
14 870
8 280
16 450
9 490
24 590
14 480
Վերև
9 420
13 760
15 650
Քոբուլետի 
Ներքև
10 560
6 460
15 330
8 500
16 900
9 700
25 400
14 820
Վերև
9 730
14 220
16 100
Բաթումի
(Մախինջաուրի)
 
Ներքև
10 760
6 530
15 670
8 630
17 220
9 790
25 830
15 130
Վերև
9 860
14 480
16 360

«Արմենիա» ֆիրմային գնացքի տոմսերի գնացուցակը /ՀՀ դրամով/
01.07.2018 - 09.07.2018 (շվեյցարական ֆրանկի կուրսը ՀՀ դրամի նկատմամբ՝483,26)

«Երևան» կայարանից մինչև
Տեղեր
Պլացկարտ
Կուպե
Բարձր
կոմֆորտ.
կուպե
Ննջավագոն

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

Թբիլիսի
Ներքև
7 550
4 840
11 710
7 410
13 790
8 740
18 130
11 370
Վերև
6 950
10 940
13 200
Խաշուրի
Ներքև
8 580
5 400
13 360
8 310
15 440
9 570
20 600
12 530
Վերև
7 900
12 500
14 780
Ցիպա
Ներքև
8 910
5 550
13 890
8 600
15 970
9 810
21 360
12 940
Վերև
8 200
12 980
15 270
Մոլիտի
Ներքև
8 910
5 550
13 890
8 600
15 970
9 810
21 360
12 940
Վերև
8 200
12 980
15 270
Զեստաֆոնի
Ներքև
9 350
5 780
14 630
9 050
16 710
10 210
22 440
13 470
Վերև
8 600
13 670
15 980
Սամթրեդիա 1
Ներքև
9 780
6 030
15 340
9 440
17 420
10 570
23 510
13 980
Վերև
8 990
14 340
16 650
Ուրեկի
Ներքև
10 250
6 270
16 060
9 840
18 140
10 940
24 590
14 480
Վերև
9 420
15 010
17 330
Քոբուլետի 
Ներքև
10 560
6 460
16 560
10 110
18 640
11 190
25 400
14 820
Վերև
9 730
15 510
17 830
Բաթումի
(Մախինջաուրի)
 
Ներքև
10 760
6 530
16 930
10 290
19 010
11 330
25 830
15 130
Վերև
9 860
15 800
18 150

«Արմենիա» ֆիրմային գնացքի տոմսերի գնացուցակը /ՀՀ դրամով/
10.07.2018 - 31.07.2018 (շվեյցարական ֆրանկի կուրսը ՀՀ դրամի նկատմամբ՝483,26)

«Երևան» կայարանից մինչև
Տեղեր
Պլացկարտ
Կուպե
Բարձր
կոմֆորտ.
կուպե
Ննջավագոն

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

լրիվ

մանկ.

Թբիլիսի
Ներքև
7 550
4 840
11 710
7 410
13 790
8 740
19 580
12 450
Վերև
6 950
10 940
13 200
Խաշուրի
Ներքև
8 580
5 400
13 360
8 310
15 440
9 570
22 160
13 740
Վերև
7 900
12 500
14 780
Ցիպա
Ներքև
8 910
5 550
13 890
8 600
15 970
9 810
22 980
14 220
Վերև
8 200
12 980
15 270
Մոլիտի
Ներքև
8 910
5 550
13 890
8 600
15 970
9 810
22 980
14 220
Վերև
8 200
12 980
15 270
Զեստաֆոնի
Ներքև
9 350
5 780
14 630
9 050
16 710
10 210
24 120
14 810
Վերև
8 600
13 670
15 980
Սամթրեդիա 1
Ներքև
9 780
6 030
15 340
9 440
17 420
10 570
25 250
15 380
Վերև
8 990
14 340
16 650
Ուրեկի
Ներքև
10 250
6 270
16 060
9 840
18 140
10 940
26 390
15 960
Վերև
9 420
15 010
17 330
Քոբուլետի 
Ներքև
10 560
6 460
16 560
10 110
18 640
11 190
27 200
16 310
Վերև
9 730
15 510
17 830
Բաթումի
(Մախինջաուրի)
 
Ներքև
10 760
6 530
16 930
10 290
19 010
11 330
27 710
16 690
Վերև
9 860
15 800
18 150

Տոմսերի վաճառքը սկսվում է գնացքի մեկնումից 40 օր առաջ

* Տոմսի արժեքում ներառված են սպիտակեղենի համար ծառայությունների դիմաց վճարները, ապահովագրական և կոմիսիոն վճարները

Վերադառնալ գլխավոր էջ