Վերանորոգված քարշային ենթակայանը շահագործման է հանձնվել «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ «Փամբակ» կայարանում, 13.10.2015
Восстановленная тяговая подстанция торжественно открыта на станции «Памбак» ЗАО «ЮКЖД», 13.10.2015

 

В галерею