Արխիվ
Սահմանվել են 2011թ  վերահաշվարկի կուրսը և բեռնափոխադրումնների ճշգրտման գործոնները:
20.12.2010
«ՀԵԿ» ՓԲԸ-ի կողմից  2011 ֆրախտային տարվա ընթացքում իրականացվող սակագննային քաղաքականության շրջանակներում, սույն թվականի հունվարի 1-ից Հարավկովկասյան երկաթուղու միջոցով միջազգային հաղորդակցություններով բեռնափոխադրումների փոխադրավճարի հաշվարկման պարագայում սահմանվել է 2011թ. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուդժեի հաշվարկման ժամանակ ընդունված  և 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց 357.98  դրամի հավասար ԱՄՆ դոլարի տոկսադրույքի վերահաշվարկը ՀՀ դրամով: Ինչպես նաև, 2011թ. հունվարի 1-ից մինչև մարտի 31-ը ներառյալ միջազգային հաղորդակցություններում փոխադրավճարի հաշվարկման գործող կարգին կկիրառվեն Ճշտգրտման գործակիցներ:
- Արտահանման հաղորդակցություներում` մինչև 250 կմ /250 կմ-ից - 0.65 / 0.83;
-  Ներմուծման հաղորդակցություներում` մինչև 250 կմ / 250 կմ-ից - 0.83 / 0.92 (Նավթաբենզինային ցիստեռների և բունկերային կիսավագոնների - 0,50/ 0,50).
Share |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО "ЮКЖД" 2011 г.