Արխիվ
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ բեռնափոխադրումների սակագները 2012 թվականին կնվազեն մոտ 9%-ով
07.12.2011
«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Շեվկետ Շայդուլլինի հրամանով հաստատված է Ընկերության Սակագնային քաղաքականությունը 2012 թվականի համար, որը մշակված է 2012 թվականի ԱՊՀ երկրների երկաթուղիների միջազգային բեռնափոխադրումների Սակագնային քաղաքականության հիման վրա: ՀԿԵ Սակագնային քաղաքականության համաձայն, բեռնափոխադրման սակագները 2012 թվականին կկրճատվեն միջինում 9%-ով:
2012 թվականի «ՀԿԵ» ՓԲԸ Սակագնային քաղաքականությունը, ինչպես նաև 2009-2011 թթ. քաղաքականությունը, ուղղված է լինելու Հայաստանի տնտեսության խթանմանը ճգնաժամի պայմաններում, փոխադրումների ներքին շուկայի զարգացմանը, երկաթուղային բեռնափոխադրումների մրցունակության բարձրացմանը և Ընկերության տնտեսության նկատմամբ հավասարակշռված մոտեցմանը:
«ՀԿԵ» ՓԲԸ սակագների ձեվավորման համար հիմք են հանդիսանում ԱՊՀ երկրների Սակագնային համաձայնագրի դրույթները, Հայաստանի տնտեսական հիմնական ցուցանիշները և կանխատեսումները, արդյունաբերության զարգացման հեռանկարները, ինչպես նաև Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից հաստատվող բյուջետային ցուցանիշները:
Փաստաթղթի համաձայն՝ 2012 թվականի հունվարի 1-ից մինչեվ մարտի 31-ը ներառյալ  միջազգային բեռնափոխադրումների ժամանակ կիրառվելու է շվեյցարական ֆրանկ - ԱՄՆ դոլար հաշվարկման գործակից՝ 0,81 չափով և շվեյցարական ֆրանկ – եվրո հաշվարկման գործակից՝ 1,22 չափով:
Միեվնույն ժամանակ, 2012 թվականի առաջին եռամսյակում՝ միջազգային հաղորդակցությունում փոխադրման սակագնի հաշվարկման ժամանակ կգործեն հետեվյալ շտկման գործակիցները՝

Շարժակազմի տեսակ

Հեռավորություն

Շտկման գործակից

Արտահանման հաղորդակցու-
թյունում

Ներմուծման հաղորդակցությունում

 

Ունիվերսակ և հատուկ շարժակազմ (բացառությամբ «ՀԿԵ» ՓԲԸ ՍՔ 2-3  հավելվածներում նշված շարժակազմի)

Մինչև 250 կմ

0,65

0,83

251 կմ-ից սկսած

0,83

 

0,92

 

Նավթաբենզինային ցիստերներ և բունկերային կիսավագոներ

Մինչև 250 կմ

-

0,50

251 կմ-ից սկսած

 

0,55

Share |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО "ЮКЖД" 2012 г.