Արխիվ
2010 թ. Հարավկովկասյան երկաթուղու բեռնափոխադրումների ծավալը կազմել է 2 880,2 հազար տոննա
19.01.2011
Համաձայն վիճակագրական տվյալների՝ 2010 թ. «ՀԿԵ» ՓԲԸ բեռնափոխադրումներիծավալը կազմել է 2 880,2 հազար տոննա, որից արտահամնան հաղորդակցությունում – 339,8 հազար տոննա (2009 թվականի համեմատ նվազել է 0,9%) ներմուծման հաղորդակցությունում -1415,0 հազար տոննա (2009 թվականի համեմատ աճը -5,7%), տեղական հաղորդակցությունում -1 125,4 հազար տոննա (2009 թվականի համեմատ աճը 3,6%): Բեռների անվանացուցակը բաշխված է հետեւյալ կերպ `
- տեղական հաղորդակցությունում հիմնականում տեղափոխվել են հանքաքարային գունավոր մետաղներ - 575,2 հազար տոննա, արդյունաբերական հումք և շինարարական նյութ - 441,1 հազար տոննա, ցեմենտ - 45,4 հազար տոննա,
- արտահամնան հաղորդակցությունում հիմնականում տեղափոխվել են արդյունաբերական հումք և մետաղական խթանյութեր - 99,0 հազար տոննա, սև մետաղի ջարդոն -47,6 հազար տոննա,
- ներմուծման հաղորդակցությունում հիմնականում տեղափոխվել է հացահատիկային բեռներ - 486,5 հազար տոննա, նավթային բեռներ - 346,3 հազար տոննա, մետաղներ -133,7 հազար տոննա, շաքար -43,7 հազար տոննա:
Share |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО "ЮКЖД" 2011 г.