Արխիվ
Հարավկովկասյան երկաթուղում 2010 թ. դեկտեմբերին բեռնափոխադրումների ծավալը կազմել է 245,7 հազար տոննա 
19.01.2011
Համաձայն վիճակագրական տվյալների ՝ բեռնափոխադրումների ծավալը 2010 թ. դեկտեմբերին կազմել է 245,7 հազար տոննա, որից արտահամնան հաղորդակցությունում՝ 38,2 հազար տոննա (2009 թ. դեկտեմբերի համեմատ աճել է 52,3%-ով), ներմուծման հաղորդակցությունում՝ 112,4 հազար  տոննա (2009 թ. դեկտեմբերի համեմատ նվազել է 11,2%-ով), տեղական հաղորդակցությունում՝ 95,0 հազար տոննա (2009 թ. համեմատ աճել է 36, 4%-ով): Բեռների անվանացուցակը բաշխված է հետեւյալ կերպ.
-տեղական հաղորդակցությունում հիմնականում տեղափոխվել են հանքաքարային գունավոր մետաղներ՝ 71,4 հազար տոննա, արդյունաբերական հումք և շինարարական նյութ՝ 16,8 հազար տոննա, ցեմենտ – 3,8 հազար տոննա,
-արտահամնան հաղորդակցությունում հիմնականում տեղափոխվել են արդյունաբերական հումք և մետաղական խթանյութեր՝ 7,0 հազար տոննա,  մետաղի ջարդոն՝ 7,3 հազար տոննա,
-ներմուծման հաղորդակցությունում հիմնականում տեղափոխվել են նավթային բեռներ՝ 32,5 հազար տոննա, հացահատիկային բեռներ՝ 25,5 հազար տոննա, մետաղներ՝ 13,7 հազար տոննա:
Share |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО "ЮКЖД" 2011 г.