Արխիվ
Գնացքների չվացուցակի փոփոխություն
25.10.2012
Հաշվի առնելով փաստացի պահանջարկը և գնացքների չվացուցակի ուղղումերը կիրառելով՝ Հարավկովկասյան երկաթուղին 28.10.2012-ից  փոփոխում է մերձքաղաքային գնացքների 2012-2013թ. աշնանային և ձմեռային շրջանի չվացուցակները:
Այսպիսով՝
- դադարեցվում է մերձքաղաքային № 7012/7013 Երևան-Արմավիր-Երևան գնացքի երթևեկությունը
- մերձքաղաքային № 7024 (7025)/ 7026(7027) Երևան-Արարատ-Երևան գնացքի չվացուցակը փոխվում է հետևյալ կերպ. Երևանից մեկնում է 15:00, ժամանում է Արարատ 16:00, Արարատից մեկնում է 16:40 և հասնում Երևան 17:40:
Share |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО "ЮКЖД" 2012 г.