Արխիվ
ՀԿԵ-ն պահպանում է միջազգային բեռնափոխադրումների համար շտկման գործակիցները 1-ին եռամսյակի մակարդակի վրա 
28.03.2013

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ընկերությունն անփոփոխ է թողել միջազգային բեռնափոխադրումների շտկման գործակիցները 2-րդ եռամսյակի համար:  
Այսպիսով, 2013 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև հունիսի 30-ը գործելու են հետևյալ շտկման գործակիցները՝

 

 

 

 

Շարժակազմի տեսակ

Հեռավորություն

Շտկման գործակից

Արտահանմանհաղորդակցու-
թյուն

Ներմուծմանհաղորդակցություն

 

Ունիվերսալ և հատուկ շարժակազմ (բացառությամբ «ՀԿԵ» ՓԲԸ ՍՔ 2-3  հավելվածներում նշված շարժակազմի)

Մինչև 250 կմ

0,70

0,87

251 կմ-ից սկսած

0,86

 

0,95

Նավթաբենզինային ցիստերներ և բունկերային կիսավագոններ

Մինչև 250 կմ

-

0,55

251 կմ-ից սկսած

-

0,60

Տպել

Share |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО "ЮКЖД" 2013 г.