Արխիվ
ՀԿԵ-ն պահպանում է միջազգային բեռնափոխադրումների համար շտկման գործակիցները2-րդ եռամսյակի մակարդակի վրա 
27.06.2013

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ընկերությունը անփոփոխ է թողել միջազգային բեռնափոխադրումների շտկմանգործակիցները3-րդ եռամսյակի համար:
Այսպիսով, 2013 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը գործելու են հետևյալ շտկման գործակիցները՝

 

 

 

 

 

Շարժակազմիտեսակ

Հեռավորություն

Շտկմանգործակից

Արտահանման հաղորդակցու-
թյունում

Ներմուծման հաղորդակցությու-նում

 

Ունիվերսալ և հատուկ շարժակազմ (բացառությամբ «ՀԿԵ» ՓԲԸՍՔ 2-3  հավելվածներում նշված շարժակազմի)

Մինչև 250 կմ

0,70

0,87

251 կմ-իցսկսած

0,86

 

0,95

Նավթաբենզինային ցիստերներ և բունկերային կիսավագոններ

Մինչև 250 կմ

-

0,55

251 կմ-իցսկսած

-

0,60

 

Տպել

Share |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО "ЮКЖД" 2013 г.